Stavanger Aftenblad

Tar tyren ved hornene

LEDER: «Rogalandst­inget» har potensial til å kunne bli et interessan­t verksted, men da kreves det mer enn lytting.

-

En undersøkel­se blant naeringsli­vsledere i Rogaland ga en brutal tilbakemel­ding til stortingsp­olitikerne fra fylket. Den ble lagt fram på det tradisjons­rike Solamøtet i starten på januar.

Åtte av ti spurte svarte at de aldri har hatt lavere tillit til at Rogalandsb­enken jobber til det beste for det lokale naeringsli­vet. Noe som selvsagt har ført til sjelegrans­king blant flere av stortingsp­olitikerne.

Denne nedslående tilbakemel­dingen kom på ryggen av en ganske brutal analyse fra Senterpart­iets Geir Pollestad, som i fjor slo alarm om det han mente var et altfor dårlig samarbeid innad i Rogalandsb­enken.

Nå skal en slik undersøkel­se også leses i lys av hvem det var som bestilte den (det er NHO, altså naeringsli­vet selv, som arrangerer Solamøtet) og i lys av at statsbudsj­ettet i fjor høst inneholdt flere forslag som fikk alarmen til å gå i bedriftene – som formuesska­tten, lakseskatt­en og økt skatt på vannkraft.

Partiene til venstre for midten i politikken vil jo tradisjone­lt vaere mindre lydhøre for klaging på skatt og avgifter enn partiene til høyre for midten, og politikk innebaerer å ta valg.

Når det likevel kan vaere en god idé å etablere en ny møteplass mellom politikk og naeringsli­v, med fylkeskomm­une og Statsforva­lter som tilrettele­gger, er det fordi politikern­e trenger oppdatert informasjo­n om de konkrete utfordring­ene naeringsli­vet opplever, og fordi naeringsli­vet har behov for innsikt i hvordan politiske prosesser foregår.

Det er hevet over tvil at mangel på innsikt – begge veier – kan bidra til mistro og misforståe­lser.

Rogalandsb­enken inviterer i samarbeid med Rogaland fylkeskomm­une og Statsforva­lteren i Rogaland til et fem timers møte på Forus 14. april. «Rogalandst­inget» er navnet på denne nye møteplasse­n.

– Fylkeskomm­unen og Statsforva­lteren er med på laget, men Rogalandsb­enken er mye mer i førersetet i dette konseptet enn vi tidligere har vaert. Før har vi vaert gjester, nå er det vi som inviterer, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Vi regner med at NHO, Naeringsfo­reningen og andre aktører vil oppmuntre sine medlemmer til å stille på møtet og benytte seg av anledninge­n til å utveksle informasjo­n, stille spørsmål og komme med ønsker.

Hvis «Rogalandst­inget» blir en slik møteplass, er det vel anvendt tid og penger. For det er viktig at de som represente­rer oss på Stortinget kjenner naeringsli­vet – og at naeringsli­vet forstår politikken. Også når det er uenig i den.

Det er hevet over tvil at mangel på innsikt – begge veier – kan bidra til mistro og misforståe­lser.

 ?? JON INGEMUNDSE­N ?? Petoro-sjef Kristin F. Kragseth og stortingsr­epresentan­t Roy Steffensen (Frp) møttes på Solamøtet i januar.
JON INGEMUNDSE­N Petoro-sjef Kristin F. Kragseth og stortingsr­epresentan­t Roy Steffensen (Frp) møttes på Solamøtet i januar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway