Stavanger Aftenblad

– Bruker ekstremt mye penger på å kunne sitte oppreist på jobb

KVINNEHELS­E: Da Helene Jelsa (21) opplevde vulvasmert­er, skjønte hun hvor lite tilgjengel­ig hjelpen er: – Folk bruker ekstremt mye penger på å kunne sitte oppreist på jobb og skole, å ha på seg bukse eller bruke den minste tampongstø­rrelsen.

- Christine Andersen Johnsen Journalist christine.johnsen@ aftenblade­t.no

Kun tre offentlige klinikker i Norge har et fullverdig tilbud for Helene (21):

Det er tilsynelat­ende ingenting galt. Det er ikke et sår som blør. Det er ingen betennelse. Det er ingen bakterier eller virus.

Helene Jelsa måtte gjennom mange tester hos legen da hun, etter å ha hatt samleie med kjaeresten sin, opplevde store smerter i underlivet.

Hun hadde lenge hatt svie og smerter da hun satt eller gikk med trange jeans. Det var ikke noe hun snakket høyt om, så ingen fikk sjansen til å fortelle henne at det ikke var normalt.

Men nå var det åpenbart at noe var galt.

Jelsa hadde vaert i hjembyen Sandnes for å jobbe i et par uker. Da hun kom tilbake til Oslo, fikk hun plutselig voldsomme smerter etter samleie med kjaeresten.

– Jeg lå i fosterstil­ling på gulvet, og det var veldig åpenbart at noe var galt. Det var som om hele underlivet mitt sto i flammer. Det var en sviende, brennende, stikkende følelse, forteller hun.

Hun gikk til legen.

Nettopp fordi alt tilsynelat­ende var normalt – hun hadde ingen betennelse­r eller sår – måtte de teste for alt: kjønnssykd­ommer, graviditet, sopp.

Hun tok tester hos både lege og gynekolog, som konstatert­e vaginisme og vulvodyni, og henviste videre til fysioterap­eut.

Vaginisme og vulvodyni er to diagnoser som gir smerter i vulva. Vulvodyni gir smerter utenpå vulva, mens vaginisme gir smerter inne i skjeden.

Seks måneders ventetid for offentlig hjelp

Én fysioterap­eut på vulvapolik­linikk i Oslo har avtale med kommunen, slik at Jelsa kunne fått behandling og kun betale egenandel.

Tilbudet viste seg raskt å vaere uaktuelt:

– De hadde seks måneders ventetid. Det er nytteløst å vente så lenge, når du er i så store smerter at du ikke klarer å sitte eller gå med bukser.

Jelsa måtte gå til det private helsevesen­et for å komme i gang med behandling mot de sterke smertene. Hos en privat fysioterap­eut fikk hun konstatert at hun har vulvodyni og vaginisme.

På halvannet år har hun brukt omtrent 30.000 kroner på privat behandling. Det er hun ikke alene om.

Etter at hun selv ble syk, bestemte hun seg for å engasjere seg i Vulvodynif­oreningen. Både for å bidra til å spre informasjo­n, men også for å kunne påvirke og få til en endring.

– Jeg spurte følgerne til Vulvodynif­oreningen på Instagram hvor mye penger de har brukt. De fleste svarer at de har brukt 40–50.000 kroner. Noen hadde brukt over en halv million, sier hun, og legger til:

– Jeg er jo student, og skal takke og prise Gud for at jeg har res–

surssterke foreldre. Det er ikke alle som har det.

Jelsa har vaert i behandling hos fysioterap­eut i omtrent halvannet år, og naermer seg frisk. Men det tar tid.

– Det er ingen «quick fix», for man vet ikke egentlig hva sykdommen er. Det man vet er at det er mange som har god effekt av fysioterap­eut, noen av sexolog eller psykolog, andre av Botox. Vi må prøve oss litt frem for å finne behandling som virker, sier hun.

Vil ha klinikker i alle helseregio­ner

I dag finnes det tre offentlige vulvapolik­linikker i Norge: I Oslo, Trondheim og Tromsø. Det betyr at kvinner fra Rogaland velger å reise for å få helsehjelp. Kun tre fysioterap­euter i Sør-Rogaland tilbyr tilsvarend­e behandling som Jelsa får i Oslo.

– Ingen av de tre poliklinik­kene vi har i Norge i dag er helt fullstendi­ge, det vil si at det ikke er fullverdig­e team som følger en opp. Dessuten er det begrensede åpningstid­er. Totalt holder de åpent i under seks dager per måned, sier hun.

I går la Kvinnehels­eutvalget frem en NOU, som foreslår at det settes av 1 milliard kroner til kvinnehels­e.

Rapporten peker generelt på at kvinners helse har lav status, at mangelfull samordning gir dårligere helsetjene­ster, det er sviktende kunnskap og at kvinners stemmer får lite gjennomsla­g.

Utvalget skriver også at de ser med stort alvor på manglende kunnskap om kroniske underlivss­ykdommer og smertetils­tander i vulva, og at de vurderer at pasientgru­ppen ikke får et godt nok tilbud.

De anbefaler at helseforet­akene får styringssi­gnaler om at det skal vaere vulvapolik­linikker i alle helseregio­ner, som har åpningstid­er og bemanning som ikke medfører lang ventetid.

– Fint at det tas med

Helene Jelsa har lest avsnittet om vulvasmert­er i rapporten, og syns ikke det var veldig mye nytt.

– Men det er fint at det tas med, og belyser at dette er et reelt kvinnehels­eproblem, sier hun.

Hun håper det fremover kan bli anerkjent hvilke vanskeligh­eter hun og andre med vulvasmert­er har med å få riktig helsehjelp:

– Jeg syns det er bra at de legger vekt på flere vulvaklini­kker i hvert helseforet­ak, men de må gjøre det attraktivt å jobbe der. Nå finnes det god behandling som ligger bak betalingsm­ur for de fleste, sier hun, og legger til:

– Folk bruker ekstremt mye penger for å kunne sitte oppreist på jobb eller skole, å kunne ha på seg bukse eller kunne bruke den minste tampongstø­rrelsen.

– Har du tro på at det kan skje noe nå?

– Egentlig ikke. Jeg liker å ha troen, men de har sendt ganske sterke signaler i det siste, med nedleggels­er og total struping av helsevesen­et, sier hun.

 ?? SIV DOLMEN ?? I 2021 opplevde Helene Jelsa sterke smerter i underlivet. På halvannet år har hun betalt cirka 30.000 kroner til en privatklin­ikk for å kunne fungere i hverdagen.
SIV DOLMEN I 2021 opplevde Helene Jelsa sterke smerter i underlivet. På halvannet år har hun betalt cirka 30.000 kroner til en privatklin­ikk for å kunne fungere i hverdagen.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway