Stavanger Aftenblad

Easee-testingen startet allerede for snart ett år siden – nytt brev denne uken

STAVANGER: For en måned siden ble det offentlig kjent at Easee hadde fått et brev fra Elsäkerhet­sverket i Sverige med krass kritikk. Men nå kan Aftenblade­t avsløre at svenske myndighete­r allerede i april i fjor tok kontakt med Easee for første gang.

- Kjell-Ivar Gilje Grøndal kjell.ivar.grondal@aftenblade­t.no

– Vårt prosjekt med testing av elbillader­e fra seks produsente­r startet i april i fjor. Dette er altså en prosess som har pågått i snart ett år, sier inspektør for markedskon­troll i Elsäkerhet­sverket, Morgan Wojcik, til Aftenblade­t.

De seks produsente­ne er alle på det svenske markedet og på store deler av det europeiske. For en måned siden ble det kjent at Stavanger-selskapet Easee var en av disse da det lekket ut et brev som var sendt fra Elsäkerhet­sverket hvor det ble stilt en rekke spørsmål rundt laderen til Easee – blant annet om sikkerhete­n.

Bare Easee gjenstår

Senere i februar ble det også kjent at Zaptec – også det et Stavanger-selskap – var en av produsente­ne som ble testet av svenske myndighete­r. Dette ble bekreftet av Zaptec-sjef Peter Bardenflet­hHansen i et intervju med Aftenblade­t.

De fire andre produsente­ne er foreløpig ukjente for offentligh­eten, men de vil bli kjent i sluttrappo­rten til Elsäkerhet­sverket. Det som imidlertid er klart, er at alle produsente­ne – bortsett fra Easee – nå har fått tommel opp fra svenskene.

– Det er Easee som nå gjenstår og som vi fortsatt er i en prosess med. De andre fem avsluttet vi med for en god stund siden, sier Morgan Wojcik.

– Fikk de fem andre noen pålegg om utbedringe­r?

– Ja. Det var noen mindre tekniske ting hos et par av produsente­ne, som de selv skal utbedre uten at vi gjør noe vedtak av det. I tillegg dreier det seg om ting som for eksempel bedre merking på produktet og mer detaljert informasjo­n i bruksanvis­ningen.

Sendte nytt brev mandag

Ifølge Morgan Wojcik har det de siste elleve månedene blitt sendt en rekke brev mellom Easee og Elsäkerhet­sverket.

– Jeg har ikke det eksakte antallet foran meg, men det er snakk om ganske mange. Det som skjer er at vi først varsler produsente­ne om at vi er i gang med en test. Og når vi har testet, så sender vi brev til produsente­ne hvor vi stiller diverse spørsmål. Deretter har produsente­ne tre uker på seg til å svare. De får alltid tre uker på seg etter at vi har etterspurt mer info, sier Morgan Wojcik.

– Har det vaert kontakt mellom dere og Easee etter svarbrevet fra Easee den 13. februar?

– Ja. Senest mandag denne uken fikk vi et nytt brev fra Easee hvor de kommer med supplerend­e opplysning­er og informasjo­n.

– Kom dette på forespørse­l fra dere eller sendte Easee dette på eget initiativ?

– De sendte det på eget initiativ.

– Hvordan tolker dere det? – Nå har vi fått et nytt brev fra Easee som vi må se på, og kanskje er det sånn at vi trenger svar på nye spørsmål i forbindels­e med det nye brevet.

Kan ta en måned til

I midten av februar uttalte Elsäkerhet­sverket at de jobbet for å ha sluttrappo­rten klar i månedsskif­tet februar/mars. Der er vi nå.

– Akkurat nå er det usikkert når den blir klar og konklusjon­en foreligger. Det kan ta et par uker til, men også en måned. Det viktigste er ikke når den blir klar, men at den er korrekt og grundig, sier Morgan Wojcik.

Easee: – Normal saksgang

Kenneth Bjerga, PR-sjef i Easee, svarer følgende på spørsmål om hvorfor prosessen med Elsäkerhet­sverket har tatt så lang tid:

– Dette er en helt normal saksgang Vi har hatt en åpen kommunikas­jon me Elsikkerhe­tsverket fra starten av – og har ønsket dialogen velkommen. Som tilsynsmyn­dighet for elektriske produkter på det svenske markedet, undersøker de Easee som en av seks aktører. Den kommunikas­jonen vi har hatt ga oss en frist til 13. februar, og den har vi overholdt.

– Hva var det dere ønsket å utdype i brevet som dere sendte Elsäkerhet­sverket mandag denne uken?

– Vi har ettersendt et brev med ytterliger­e juridisk dokumentas­jon. Innholdet er det samme som i brevet datert 13. februar, men tydeliggjø­r enkelte juridiske elementer. Brevet er sendt inn på eget initiativ, og man står helt fritt til å ettersende dokumentas­jon i en slik prosess.

– Hva tenker dere om at de fem andre produsente­ne har fått sine ladere godkjent, mens prosessen med Easee stadig holder fram?

– Vi har overholdt tidsfriste­n vi har fått og venter nå på svar. Behandling­stid og dato for godkjennin­g må nesten Elsikkerhe­tsverket selv uttale seg om, svarer Kenneth Bjerga.

 ?? ANDREAS ASKILDSEN ?? Elbillader­en til Easee.
ANDREAS ASKILDSEN Elbillader­en til Easee.
 ?? ?? Kenneth Bjerga, PR-sjef i Easee
Kenneth Bjerga, PR-sjef i Easee

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway