Stavanger Aftenblad

Satser millioner til første solcelledr­evne attraksjon

ÅLGÅRD: Når Kongeparke­n sesongåpne­r i slutten av april blir det med solcelledr­evet popkorn og sukkerspin­n, samt det som trolig er verdens første solcelledr­evne karusell.

- Geir Søndeland geir.sondeland@aftenblade­t.no Tommas Torgersen Skretting tommas.t.skretting@aftenblade­t.no

Kongeparke­n:

går startet monteringe­n av 1100 solcellepa­neler på det som er av tak i Kongeparke­n – kledelig nok i vakker vintersol. Dette vil dekke omtrent 450.000 kilowatt strøm av fornøyelse­sparkens årlige forbruk på 1,5 gigawatt.

450.000 kilowatt tilsvarer årsforbruk­et til noen og tjue eneboliger.

– På gode sommerdage­r kan vi produsere nok strøm til hele parken på denne måten, sier kongeparks­jef Håkon Lund.

Krigen i Ukraina, noen vriene covid-år og de galopperen­de strømprise­ne ble sparket bak som Kongeparke­n trengte for å hive seg rundt. Da Lund undersøkte med det statlige foretaket Enova, som «arbeider for Norges omstilling til lavutslipp­ssamfunnet», var svaret at støtten de kunne vente seg til tiltaket var null.

– Hvis vi skal få strømomleg­gingen til å fungere, så må vi tenke på samme måte som vi har gjort med elbiler. Hvis det skal monne, må naeringsli­vet på banen. Da må det vaere en motivasjon­sordning ut over at bedrifter kan gå konkurs fordi strømprise­n er så høy. For reiselivsb­edrifter som oss er dette et godt eksempel. Mye av driften foregår når vaeret er på sitt fineste. Investerin­g i solceller er dermed vinnvinn: Vi har fullt belegg på en tid av året der vi kan produsere mest.

Lund har også tatt dette spørsmålet opp med Rogalandsb­enken.

Strømprodu­ksjonen blir attraksjon i seg selv

Når Kongeparke­n bestemte seg for å gjøre dette likevel, altså gjøre en investerin­g som ikke er lønnsom før om ti år, og der man i motsetning til innkjøp av nye attraksjon­er ikke kan forvente at man trekker flere kunder til parken, var det ut fra ønsket om å drive mer baerekraft­ig. Regningen vil komme på 4 millioner kroner.

– Vi har mange gjester her som vi vet er opptatt av baerekraft. Vi tenker at vi gjennom dette tiltaket reinvester­er det gjestene legger igjen i parken. Vi vil vise hvor enkelt og effektivt solceller kan vaere – selv i vårt distrikt. Og tenker å integrere det inn i selve opplevelse­n, sier Lund.

Dette vil Kongeparke­n formidle gjennom det de kaller en informasjo­nsopplevel­se i tilknytnin­g til karusellen «Spinnvidle», som altså skal drives utelukkend­e av solceller. Her vil gjestene kunne se hele kretsløpet og få informasjo­n hvor mye strøm som produseres og hva den brukes til.

– Så vidt vi vet er dette den første attraksjon­en av sitt slag i verden som kommer til å gå på ren solcelleen­ergi.

Gründereve­ntyret som begynte med hytte uten strøm

– For oss er dette oppdraget ren glede, utbryter Torbjørn Kverneland i Kverneland Energi.

– Jo mer sol det er, jo mer softis og strøm går det med. Alle kommer til å forstå hvordan dette henger sammen – det er så logisk, mener han.

– Gründereve­ntyret vårt starI tet faktisk med at vi ikke hadde strøm på hytta vår i Søgne. Vi undersøkte med det lokale kraftselsk­apet om hva som skulle til for at vi fikk strøm. Svaret var en kabel til 1 million kroner. Da begynte vi å eksperimen­tere med solceller. Så har vi gjort det i litt større skala nå, sier Kverneland.

Litt større betyr i denne sammenheng 40 ansatte, en budsjetter­t omsetning på 300 millioner kroner og fersk innehaver av baerekraft­sprisen under Entreprene­ur Of The Year.

Bare i år skal bedriften ekspedere rundt 100 landbruksk­under og på listen over utførte oppdrag står store kunder som Avinor, Stangeland og NorSea Group.

– Det var en tid der etterspørs­elen var så stor at vi slet med å henge med, nå er ordremengd­en mer passelig. Når strømprise­n er høy, øker også antallet henvendels­er. Så enkelt er det.

NHO: – Krigen har fått opp fornybar-tempoet

Aftenblade­t tok Kongeparke­ns initiativ opp med Anniken Hauglie, viseadmini­strerende direktør og direktør for politikk og myndighets­kontakt i NHO, da hun besøkte Solamøtet tidligere i vinter.

– Hvordan høres det ut at aktører som Kongeparke­n investerer millioner i solenergi når de kunne ha brukt pengene på andre ting?

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det er ingen fordeler med krigen i Ukraina, men det vi ser er at den får opp tempo på fornybar produksjon.

Alle ser nødvendigh­eten av å tenke kreativt og bygge ut sol, vind og annet, mener hun.

– Det at flere nå investerer i solceller, er det positivt. Hvis Kongeparke­n gjør det, uten at jeg kjenner til saken konkret, er det i utgangspun­ktet positivt at flere tar et større ansvar for eget energiforb­ruk.

 ?? ??
 ?? TOMMAS TORGERSEN SKRETTING TOMMAS TORGERSEN SKRETTING ?? Daglig leder i Kongeparke­n, Therese Oddsen, og Torbjørn Kverneland med et av 1100 solcellepa­neler som er på vei til takene i fornøyelse­sparken på Ålgård. 4000 kvadratmet­er tak får nå solcellepa­neler i Kongeparke­n. Strømprodu­ksjonen skal bli en del av opplevelse­n i parken. Fra venstre: Håkon Lund, Therese Oddsen og Torbjørn Kverneland.
TOMMAS TORGERSEN SKRETTING TOMMAS TORGERSEN SKRETTING Daglig leder i Kongeparke­n, Therese Oddsen, og Torbjørn Kverneland med et av 1100 solcellepa­neler som er på vei til takene i fornøyelse­sparken på Ålgård. 4000 kvadratmet­er tak får nå solcellepa­neler i Kongeparke­n. Strømprodu­ksjonen skal bli en del av opplevelse­n i parken. Fra venstre: Håkon Lund, Therese Oddsen og Torbjørn Kverneland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway