Stavanger Aftenblad

Subsea 7 kjøper opp Seaway 7

- Anders Nybakken Kvale

OPPPKJØP: Arne Blystad og to andre aktører er Seaway 7-selgerne. Subsea 7 vil nå ta havvindsel­skapet av børs etter å ha kjøpt seg kontroll til rabatt.

Oljeservic­eselskapet Subsea 7, der Kristian Siem er storaksjon­aer og styreleder, har inngått en avtale om å kjøpe drøyt 188 millioner aksjer i Seaway 7, tilsvarend­e 21,52 prosent av aksjene i havvindsel­skapet.

Selgerne mottar 1 aksje i Subsea 7 for hver 22. aksje de eier i Seaway 7. Disse er Arne Blystads Songa Capital, West Coast Invest og Lotus Marine.

Samlet blir oppgjøret i form av Subsea 7-aksjer gjort til en verdsettel­se på 1,16 milliarder kroner.

Kjøpet dytter Subsea 7s eierandel i Seaway 7 til 94 prosent. De vil gi et frivillig tilbud til aksjonaere­ne som sitter på de restende Seaway 7-aksjene.

Avtalen verdsetter hver Seaway 7-aksje til 6,15 kroner, og tilbudet verdsetter hele Seaway 7 til 5,37 milliarder kroner.

I dag er Seaway 7 priset til 6,3 milliarder kroner på Euronext Growth. Dermed innebaerer budet en rabatt på 15 prosent til sist omsatte kurs.

Seaway 7-aksjen er i tidlig handel ned rundt 17 prosent.

Robert Naess forvalter fondet Nordea Norge Verdi som er oppført som åttende største aksjonaer i Seaway 7 med drøyt tre millioner aksjer.

I Subsea 7-tilbudet blir den aksjeposte­n priset til rundt 19 millioner kroner.

Naess sier at han «må regne mer» på tilbudet som gir et oppgjør i Subsea 7-aksjer.

– Men det er ikke noe å sprette champagnen for når budet er lavere enn gårsdagen kurs, sier han til E24.

Subsea 7 vil søke om å ta Seaway 7 av Oslo Børs. Havvindsel­skapet er for øyeblikket notert på markedspla­ssen Euronext Growth.

Seaway 7 ble dannet da Subsea 7 fusjonerte sin fornybaren­het med Arne Blystads tungtløftr­ederi OHT sommeren 2021.

Etter noteringen har Subsea 7 vaert største aksjonaer med drøyt 72 prosent av aksjene.

Aksjen har imidlertid møtt motvind på Euronext Growth i likhet med mange andre fornybarak­sjer som ble tatt på børs under tidenes noteringsb­ølge. Det siste året har kursen falt 35 prosent, mens Subsea 7-aksjen i samme periode er opp 120 prosent.

 ?? MATTIS SANDBLAD ?? Investor og reder Kristian Siem er styrelder i oljeservic­eselskapet Subsea 7.
MATTIS SANDBLAD Investor og reder Kristian Siem er styrelder i oljeservic­eselskapet Subsea 7.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway