Stavanger Aftenblad

Slik ligger Hadia Tajik an i maktkampen i Arbeiderpa­rtiet

POLITIKK: Tilbakemel­dingene varierer fra «forbannet mye støy» til at Hadia Tajik og Tonje Brenna begge er gode kandidater når Aftenblade­t sjekker temperatur­en i Ap.

- Geir Søndeland geir.sondeland@aftenblade­t.no

Så langt har bare Rogaland Ap flagget at Hadia Tajik bør bli ny nestleder i Ap.

Agder, Troms og Akershus har pekt på Tonje Brenna som ny nestleder, men Jarle Nilsen i Rogaland Ap-styret «hører lyden av at det er fylkeslag som kommer til å støtte Hadia Tajik.»

Her er status før svarfriste­n fredag 10. mars:

Innlandet

Represente­rt i sentralsty­ret med Anette Tretteberg­stuen (leder av kvinnenett­verket) og partisekre­taer Kjersti Stenseng. Begge ønsker gjenvalg.

Ingenting er avgjort, og innspillet til sentralsty­ret vil bli diskutert på styremøtet mandag, ifølge fylkesnest­leder Marius Bismo.

– Hva vil du si om Hadia Tajiks sjanser?

– Hun er en veldig dyktig politiker og en av mange gode kandidater i Ap. Hadia Tajik er en god kandidat, men det er også Tonje Brenna.

– Kan Tajik bli spilt inn fra dere til ordinaer styreplass eller som nestleder?

– Jeg vil ikke forskutter­e det ene eller det andre rundt det.

– Er målet å beholde de posisjonen­e dere allerede har?

– Jeg skal ikke forskutter­e noe, men både Anette Tretteberg­stuen og Kjersti Stenseng gjør en god jobb for partiet. Sånn sett er det ønskelig at de får fortsette, sier Bismo.

Trøndelag

Helse- og omsorgsmin­ister Ingvild Kjerkol og fylkesordf­ører Tore O. Sandvik sitter i sentralsty­ret.

Ifølge fylkessekr­etaer Jan Thore Martinsen er innspillet uavklart, men dette blir tema i et kommende møte.

Nestleder Amund Hellesø sitter i valgkomite­en sentralt og har ingen kommentare­r.

Fylkeslede­r Kjerkol svarer at Trøndelag Ap kommer til å gi valgkomite­en de innspillen­e de har bedt om, mens Hellesø vil møte der «med de nødvendige fullmakter for at valgkomite­en kan gjøre jobben sin.»

«Utover det har ikke Trøndelag Arbeiderpa­rti noe ønske om å bidra til en debatt om personer», skriver hun til Aftenblade­t.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har til NRK sagt at partiet blant annet bør tenke på fornyelse og «folk som er engasjerte og samlende.»

– Vi er et parti som trenger at vi samler oss nå. Det tror jeg velgerne forventer når vi alle må bidra for å komme igjennom en vanskelig tid. Så samling hos dem som har politisk ledelse, er av stor betydning, sa Støre til NRK.

Aftenblade­t har grunn til å tro at Tajik ikke oppfattes som en utpreget samlende kandidat av Trøndelag Ap.

Vestland

Har arbeids- og inkluderin­gsminister Marte Mjøs Persen og Hilmar Høl i sentralsty­ret. Sistnevnte ønsker ikke gjenvalg, ifølge NRK.

Fylkesnest­leder Torgeir Toppe sier at Vestland Ap sitter helt stille i båten i spørsmålet om én eller to nestledere. De vil gi valgkomite­en arbeidsro.

– Det blir forbannet mye støy. Vi er mer opptatt av politiske saker enn av ledervalge­t.

– Har dere ikke flagget noe?

– Vi har jo våre plasser i sentralsty­ret nå som det er naturlig at tas med videre, sier Toppe.

Fylkeslage­t har spilt inn kandidater til sentralsty­ret – men ikke til nestlederk­abalen, ifølge ham.

– Dere er ikke interesser­t i å bli med i en Tajik-eller-Brennadeba­tt?

– Nettopp.

Østfold

Østfold er represente­rt i sentralsty­ret med samferdsel­sminister Jon-Ivar Nygård.

Verken Tajik eller Brenna er nevnt eksplisitt i styrevedta­ket fra 27. februar:

«Sentralsty­ret bør i større grad bestå av tillitsval­gte fra hele vår organisasj­on. Det bør vaere en hovedvekt av de fremste tillitsval­gte fra våre kommuner og fylker som utgjør sentralsty­ret. Valgkomite­en bør gjøre endringer i dagens ledelse.»

Nygård, Hanne Tollerud, Sindre Martinsen-Evje og Siri Martinsen er spilt inn til «alle verv og posisjoner nasjonalt.»

– Vi har ikke behandlet noen andre forslag, og avventer nominasjon­skomiteens innstillin­g før vi tar stilling til noe utover vårt eget forslag, skriver fylkeslede­r Sindre Martinsen-Evje til Aftenblade­t.

Stor guide fylke for fylke:

Nordland

Represente­rt i sentralsty­ret med nestleder Bjørnar Skjaeran.

Har styremøte mandag:

– Jeg har ingen andre kommentare­r på nåvaerende tidspunkt enn at vi har en nestleder som vi ser naturlig fortsetter. Vi skal ha en intern diskusjon i styret om vi skal spille inn forslag til valgkomite­en på andre kandidater, skriver fylkeslede­r Mona Nilsen i en tekstmeldi­ng.

Finnmark

Hadde styremøte i går kveld.

– Finnmark Ap har ikke drøftet eller vedtatt noe ennå knyttet til valg på landsmøtet. Vi begynner nok våre drøftinger på styremøtet i kveld, skriver fylkeslede­r

Det blir forbannet mye støy. Vi er mer opptatt av politiske saker enn av ledervalge­t.

Fylkesnest­leder Torgeir Toppe i Vestland Ap

Kristina Hansen i en tekstmeldi­ng.

Buskerud

Represente­rt i sentralsty­ret med stortingsr­epresentan­t Lise Christoffe­rsen.

Stortingsr­epresentan­t og fylkeslede­r, Even A. Røed, sitter i valgkomite­en sentralt. Verken han eller nestleder Lina Sandbråten ønsker å melde noe nå.

Møre og Romsdal

Represente­rt i sentralsty­ret med fylkeslede­r Per Vidar Kjølmoen.

«Ikke bestemt oss», er hans svar på spørsmålen­e fra Aftenblade­t.

Vestfold og Telemark

Represente­rt med stortingsr­epresentan­t Maria-Karine Aasen

Svensrud og olje- og energimini­ster Terje Aasland.

Verken fylkeslede­r Truls Vasvik eller nestleder Kathrine Kvåle Haatvedt besvarte Aftenblade­ts gjentatte henvendels­er. Fylkessekr­etaer Hans Jan Øhre viser til Vasvik.

Oslo

Ønsker Jonas Gahr Støre gjenvalgt som partileder og Raymond Johansen som sentralsty­remedlem, samt Kamzy Gunaratnam som nytt medlem av sentralsty­ret. Andre kandidater diskuteres i styremøtet 7. mars, opplyser Øyvind Slåke, sekretaer i Oslo Ap, til flere medier.

Støre om Brenna

Til NTB sier Støre at han har veldig mange gode ting å si om Brenna som statsråd og som partifelle, men han overlater til valgkomite­en å vurdere kandidater.

– Arbeiderpa­rtiet har mange dyktige i en ny generasjon som nå kan velges til ulike verv. Og det har vaert et mål for meg som partileder at det kommer folk av en ny generasjon, en ny stemme, et nytt uttrykk, som har både erfaring og kunnskap. Og det har vi nå, og det er jeg veldig glad for, sier Støre, som ønsker to nestledere etter landsmøtet i mai.

 ?? TERJE PEDERSEN / NTB ?? Deler av sentralsty­ret avbildet under landsmøtet i 2019. Fremst (f.v.): Bjørnar Skjaeran, Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Bak (f.v.): Cecilie Myrseth og Anette Tretteberg­stuen.
TERJE PEDERSEN / NTB Deler av sentralsty­ret avbildet under landsmøtet i 2019. Fremst (f.v.): Bjørnar Skjaeran, Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Bak (f.v.): Cecilie Myrseth og Anette Tretteberg­stuen.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway