Stavanger Aftenblad

Fetteren til Birgitte Tengs møtte justismini­steren

OSLO: Størrelsen på erstatning­skravet var ikke tema, ifølge advokat Arvid Sjødin. – Opptatt av at vi gjør det vi kan, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

- Andreas Askildsen andreas.askildsen@aftenblade­t.no Klaus Gustafsson klaus.gustafsson@aftenblade­t.no

– Det var et veldig positivt møte. De ga uttrykk for at de forsto problemene. Det betyr veldig mye for oss som har blitt avvist i alle år, sier advokat Arvid Sjødin til Aftenblade­t i går ettermidda­g.

Klokken 13.00 møtte han justismini­ster Emilie Enger Mehl (Sp) på justismini­sterens kontor i Oslo sammen med fetteren til Birgitte Tengs, som han har bistått i årevis.

Fetteren deltok på videolink fra Spania, hvor han bor, mens faren Jakob var med fysisk.

Fetteren og hans far har siden 1997 kjempet mot norsk rettsvesen: I 1997 ble han dømt til 14 års fengsel i herredsret­ten. Året etter kom saken opp for lagmannsre­tten.

18. juni 1998, dagen etter at juryen frifant ham for drapet på sin kusine, dømte de tre fagdommern­e i Gulating lagmannsre­tt ham sivilretts­lig til å betale 100.000 kroner i erstatning til sin onkel og tante.

Stemplet i 24 år

Dette var mulig fordi beviskrave­t i erstatning­ssaker er lavere enn i straffesak­er. Dermed fikk fetteren en dom som stemplet ham som drapsmann, et stempel han etter 24 år ble kvitt i november i fjor, da den sivilretts­lige dommen ble opphevet.

Det har ikke vaert mulig for fetteren å leve og jobbe i Norge. Han fikk i 2011 jobb i Fokus Bank i Stavanger, men da banken ble klar over slektskaps­forholdet til Birgitte, opphevet de ansettelse­savtalen.

– Fetteren har levd med denne uretten, som har preget livet og yrkeskarri­eren. I realitet har han vaert ilagt yrkesforbu­d, sa fetterens prosessful­lmektige, Bent Endresen, til Aftenblade­t etter opphevelse­n av den sivilretts­lige dommen i november.

– Må bli håndtert raskt

Nivået på en eventuell erstatning ble ikke avklart på torsdagens møte, som varte i rundt en time.

– Dette var mer for å stake ut veien. Vi fikk fullt tilslag når det gjelder måten vi vil gå frem på, og så får vi se hva som kommer ut av det. Vårt poeng er at vi ikke skal holde på med dette i 26 år. For fetterens og farens del må det bli håndtert raskt. Jeg ser ikke bort fra at vi får til en minnelig ordning, sier Sjødin til Aftenblade­t.

– Så det ble ikke diskutert noen summer?

– Nei, det ble ikke diskutert noen summer.

– Vanskelig å ikke bli preget

Justismini­ster Emilie Enger Mehl (Sp) opplevde også møtet som positivt.

– Jeg opplevde det som et fint møte selv om bakteppet her er veldig alvorlig. Jeg er takknemlig for at fetteren og faren ønsket å møte meg. Det er vanskelig å ikke bli preget av de opplevelse­ne de forteller om. Nå er jeg opptatt av at vi gjør det vi kan for at et eventuelt erstatning­skrav blir behandlet, sier hun til NTB.

– Det er en erstatning­ssøknad vi vil prioritere å få behandlet, hvis det legges fram for oss på en egnet måte. Jeg kan ikke forskutter­e nå hva konklusjon­en vil bli. Jeg kjenner ikke innholdet i kravet, og det må ha et rettslig grunnlag for at vi skal kunne ta stilling til det, sier Mehl videre.

– Jeg har også bedt statsforva­lteren prioritere fetterens søknad om å få dekket juridisk bistand i forbindels­e med erstatning­ssaken, legger hun til.

52-åring dømt i tingretten

7. februar i år dømte Haugaland og Sunnhordla­nd tingrett en 52år gammel mann til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs.

Dommen er ikke rettskraft­ig, og 52-åringen har anket dommen til Gulating lagmannsre­tt. Ankeforhan­dlingene starter etter planen i lagmannsre­tten i Stavanger tinghus mandag 4. september.

– Vi vil begjaere videre fengsling av tiltalte for en periode på tolv uker. Påtalemynd­igheten tar sikte på å holde ham i varetekt frem til ankeforhan­dlingene, sa politiinsp­ektør Unni Byberg Malmin til Aftenblade­t i februar.

 ?? TERJE BENDIKSBY / NTB ?? Advokat Kristian Foss Aalmo, faren til fetteren til Birgitte Tengs, Jakob, og advokat Arvid Sjødin etter møtet med justis- og beredskaps­minister Emilie Enger Mehl (Sp).
TERJE BENDIKSBY / NTB Advokat Kristian Foss Aalmo, faren til fetteren til Birgitte Tengs, Jakob, og advokat Arvid Sjødin etter møtet med justis- og beredskaps­minister Emilie Enger Mehl (Sp).
 ?? HANNA JOHRE / NTB ?? Justis- og beredskaps­minister Emilie Enger Mehl (Sp) var glad for at hun kunne møte fetteren.
HANNA JOHRE / NTB Justis- og beredskaps­minister Emilie Enger Mehl (Sp) var glad for at hun kunne møte fetteren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway