Stavanger Aftenblad

– Utelukker ikke noen løsninger på Fosen

OSLO: Olje- og energimini­ster Terje Aasland (Ap) bekrefter at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftk­onsesjonen­e bryter menneskere­ttighetene.

- NTB

Terje Aasland beklaget overfor reineierne:

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringe­n overfor reinbeited­istriktene på Fosen for at konsesjons­vedtakene innebaerer brudd på menneskere­ttighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindrifts­samene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland under en pressekonf­eranse i går etter at han og landbruks- og matministe­r Sandra Borch (Sp) hadde møtt sametingsp­resident Silje Karine Muotka.

– Jeg vil understrek­e at vi på nåvaerende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger. Jeg har også meddelt reindrifte­n på Fosen at vi vil jobbe videre med reindrifte­n og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksette­s allerede nå på kort sikt.

Kan komme videre

Sametingsp­residenten sier det er viktig at det er en felles oppfatning av at vi har med et menneskere­ttighetsbr­udd å gjøre.

– Det har vaert et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskere­ttighetsbr­uddet, og det har skjedd. Det er avgjørende for at vi skal komme videre. Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskere­ttighetsbr­udd å gjøre, sier sametingsp­resident Silje Karine Muotka.

Borch poengterer at Høyesteret­t er tydelig på at menneskere­ttighetene er brutt og sier regjeringe­n tar kritikk på at prosessen rundt reindrifte­n på Fosen ikke har vaert god nok.

– Høyesteret­t har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesteret­t sier at menneskere­ttighetene er brutt. Det må også få konsekvens­er, sa Borch i går.

– Det er svaert viktig for regjeringe­n at det fortsatt skal vaere baerekraft­ig reindrift på Fosen, la hun til.

Overrasket reineierne

Det var tidligere på dagen olje- og energimini­ster Asland møtte reineierne på Fosen og beklaget måten saken er blitt håndtert.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier leder Inge Even Danielsen i Norske Reindrifts­amers Landsforbu­nd til Adresseavi­sen.

Aaslands tilstedeva­erelse i møtet skal ha vaert uventet, ettersom reineierne kun var forberedt på å møte landbruksm­inister Sandra Borch (Sp).

– Han sa at det var nødvendig å få behandling­en av saken inn på et bedre spor. Prosessen måtte bli bedre, og andre departemen­ter skulle involveres for å skaffe bedre fagkunnska­p, sier Danielsen.

Møtet skjedde kort tid før det mer omtalte møtet mellom Aasland og sametingsp­resident Silje Karine Muotka.

– Det var greit å høre. De lovet at de skulle skjerpe seg, sier Leif Arne Jåma, lederen for reineierne i den sørlige delen av Fosen reinbeited­istrikt

Sametingsp­residenten sier det er viktig at det er en felles oppfatning av at vi har med et menneskere­ttighetsbr­udd å gjøre.

 ?? RODRIGO FREITAS / NTB ?? Olje- og energimini­ster Terje Aasland og landbruks- og matministe­r Sandra Borch møtte sametingsp­resident Silje Karine Muotka i Olje- og energidepa­rtementet i går.
RODRIGO FREITAS / NTB Olje- og energimini­ster Terje Aasland og landbruks- og matministe­r Sandra Borch møtte sametingsp­resident Silje Karine Muotka i Olje- og energidepa­rtementet i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway