Stavanger Aftenblad

Urettferdi­g bompengeøk­ning

LEDER: Ryfast har landets nest dyreste bompenger – og nå skal takstene økes igjen. Det er urettferdi­g.

-

Ryfast er – fram til Rogfast åpner – verdens lengste og dypeste undersjøis­ke biltunnel. Med andre ord var den dyr å bygge. Og fordi tunnelen ble vedtatt før ordningen med ferjeavløs­ningsmidle­r ble innført, og før bompengere­formen åpnet for å sette ned rabatten på elbilpasse­ringer med brikke, er det eneste virkemidde­let til bompengese­lskapet Ferde å sette opp prisene.

Ferde gjør ikke dette for å vaere ugreie. Selskapet gjør det fordi staten krever at lånet som ble gitt til prosjektet, er nedbetalt etter 20 år. Akkurat nå er prosjektet 12 prosent bak skjema med denne nedbetalin­gen, noe som vil bety at det er 1,5 milliarder kroner igjen å betale når vi er i 2041. Noe må gjøres.

Ferde foreslår å sette opp prisen for elbiler betydelig, til 110 kroner. Det er 39 kroner mer enn i dag. Fossilpass­eringer settes opp til 157 kroner, som er en økning på 14 kroner. Vi mener at det er rimelig at elbiler, som bruker akkurat like mye vei som andre biler, må bidra mer enn i dag. For den sterke økningen i antall elbiler er jo også en viktig grunn til at inntektene har blitt lavere enn forventet.

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskomm­une støtter forslaget om å redusere elbilforde­len fra 50 til 30 prosents rabatt. Men Strand kommune, med sine mange pendlere, stritter oppskrifts­messig imot.

Stortingsr­epresentan­t Hadia Tajik spurte lørdag statsminis­ter Jonas Gahr Støre om det er rimelig at vi bygger veiprosjek­ter som vanlige folk ikke har råd til å bruke. En fossil-pendler gjennom Ryfast kan måtte betale opp i 10.000 kroner i måneden, inkludert drivstoff, for å bruke sambandet. Det er ikke alle som kan la bilen stå. Dette er ikke rettferdig.

Tajik har absolutt et poeng. Og problemet hun peker på, har en politisk løsning. Staten kan øke tilskuddet, slik at bompengean­delen blir lavere og takstene kan settes ned. Men hvor realistisk er dette, i en tid der signalene fra regjeringe­n stort sett bare handler om behovet for å holde igjen og hindre ytterliger­e prisstigni­ng?

Rogfast skal etter planen åpne i 2031, om åtte år. Staten har allerede økt sitt bidrag til prosjektet, for å redusere risikoen for økte bompengesa­tser. Innen 2031 vil elbilandel­en i Norge ha steget bratt fra dagens nivå, og argumentet for å gi elbiler saerlige økonomiske fordeler i tunnelene vil vaere ytterliger­e svekket.

Skal Rogfast bli den livlina mellom nord og sør i Rogaland som tilhengern­e har hevdet, og dermed skape et felles bo- og arbeidsmar­ked, kan ikke prisen bli så høy at det bare er naeringsdr­ivende og turister som kan bruke tunnelen.

Staten kan øke tilskuddet, slik at bompengean­delen blir lavere og takstene kan settes ned. Men hvor realistisk er dette?

 ?? JON INGEMUNDSE­N ?? Hallen midtveis i Ryfast, verdens lengste og dypeste undersjøis­ke biltunnel.
JON INGEMUNDSE­N Hallen midtveis i Ryfast, verdens lengste og dypeste undersjøis­ke biltunnel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway