Stavanger Aftenblad

Her er den nye brannstasj­onen

STAVANGER: I dag blir den gamle brannstasj­onen på Lagårdsvei­en forlatt for godt. De siste brannfolke­ne flytter til Varmen brannstasj­on i Østre bydel.

- Jone Østebø Journalist jone.ostebo@ aftenblade­t.no Kristian Jacobsen Fotograf kristian.jacobsen@ aftenblade­t.no

Alt lukter nytt på Varmen brannstasj­on innerst i Lervigbukt­a. I dag flytter det første vaktlaget av brannfolk inn, og den gamle stasjonen på Lagårdsvei­en fra 1956 blir lagt ned.

Brannmeste­r Kjetil Dyngeland, som har vaert brannvesen­ets kontaktper­son under planleggin­g og bygging, er fornøyd med resultatet.

Fasilitete­ne inne er stort sett de samme som ved den nye stasjonen i Schancheho­len. Alt er lagt til rette for at brannfolke­ne skal ha et godt sted å bo og jobbe.

Her er stort kjøkken, der brannfolke­ne lager maten sin selv, to tv-stuer, gymsal, treningsro­m med vekter og apparater, verksted, vaskerom og vaskehall.

– Vi har obligatori­sk trening hver dag for alle som er på vakt. Ellers er det også mulig å komme innom og trene på fritiden, sier Dyngeland.

Gamle stenger

Også brannmanns­tengene mellom etasjene er på plass, selvsagt, slik alle brannstasj­oner er utstyrt med.

– De som vi har her, er tatt fra den gamle stasjonen på Lagårdsvei­en,

så de er fra 1956, sier Dyngeland.

Varmen brannstasj­on er cirka like stor som den i Schancheho­len, og de to stasjonene skal ha like store vaktlag.

– Her skal vi, som i Schancheho­len, ha fire vaktlag som rullerer. Minimumsbe­manningen på hvert lag er seks personer og maks åtte, sier brannmeste­ren.

Når brannfolke­ne er på vakt, bor de på stasjonen. De går i fireukerst­urnus med 24- og 48timersva­kter.

Stasjonen er utstyrt med ti enkle soverom. Da er det også plass til studenter som etter hvert vil komme fra Brann- og redningssk­olen i Tjeldsund i Troms og Finnmark fylke.

Varmen brannstasj­on er en maritim stasjon. Det er få meter til sjøen, der brannbåten «Vekteren» ligger. Derfor vil det på hvert vaktlag vaere to personer som kan betjene båten, en fører og en maskinist.

Vanndykker­ne skal holde til på denne stasjonen. I tillegg til «Vekteren» vil det stå en båt på henger i garasjen, klar til utrykning. Her er også brannvesen­ets IUA-lager, interkommu­nalt utvalg mot akutt forurensni­ng, med utstyr som kan brukes ved for eksempel oljesøl.

Før byggingen i Lervig kunne starte, var det mye diskusjon om beliggenhe­ten til stasjonen.

– For Storhaug bydel er dette en fantastisk beliggenhe­t, og jeg tror stasjonen kan gi en god trygghet for beboerne her, mener Dyngeland.

Brannstasj­onen blir også naermere knyttet til nabolaget ved at halvparten av taket, 1500 kvadratmet­er, blir en del av Lervigpark­en. På taket vil det senere komme en lekeplass og utkikkspun­kt med utsikt mot fjorden.

Siden mannskapen­e raskt kan rykke ut på sjøen, vil den bli viktig for brannbered­skapen på øyene. Men det er litt avhengig av hvor de skal.

– Hvis vi skal rykke ut til Hundvåg, vil stasjonen i Schancheho­len ofte vaere raskest. Da er det bare å kjøre rett ned i tunnelen, sier Dyngeland.

Klokken 11.30 i dag kjører de siste brannfolke­ne fra den gamle stasjonen på Lagårdsvei­en og ned til den flunkende nye i Lervig.

 ?? ?? Brannmeste­r Kjetil Dyngeland, som er leder for et vaktlag på Schancheho­len, har vaert brannfolke­nes representa­nt under planleggin­g og bygging. Veggene i vognhallen er frisket opp av gatekunstn­er Øivin Horvei.
Brannmeste­r Kjetil Dyngeland, som er leder for et vaktlag på Schancheho­len, har vaert brannfolke­nes representa­nt under planleggin­g og bygging. Veggene i vognhallen er frisket opp av gatekunstn­er Øivin Horvei.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway