Stavanger Aftenblad

Over 1.300 mennesker reddet utenfor kysten av Italia

ROMA: Over 1.300 mennesker er brakt i sikkerhet etter at de ble reddet fra overfylte båter i Middelhave­t i helgen, ifølge Italias kystvakt.

- NTB-AFP-AP

Fredag kveld ble det iverksatt flere redningsak­sjoner etter meldinger om at tre båter lå og drev ved kysten av Italia. En av dem ble observert sør for byen Crotone sør i Italia, mens de to andre ble sett lenger sør, utenfor Roccella Ionica.

De over 1.300 menneskene ble brakt i land lørdag i ulike redningsak­sjoner, ifølge kystvakten. Samme dag ble likene av to jenter og en mann funnet fra forliset i naerheten av Crotone 26. februar, ifølge italienske medier. De to barna var begge under ti år og satt i trebåten som ble slått i stykker mot et rev rett utenfor den italienske kysten av Calabria.

Trekors på stranden

Dermed er i alt 76 mennesker funnet døde, de fleste var afghanere. Rundt 30 av dem var mindreårig­e. Båten hadde om lag 150 mennesker om bord og kom fra Tyrkia.

Lørdag demonstrer­te rundt 5.000 mennesker i Steccato di Cutro ved ulykkesste­det. De bar et trekors laget av vrakrester fra den forliste båten ned til stranden der mange av ofrene ble skylt i land for to uker siden.

Demonstran­tene krever at myndighete­ne øker innsats for å redde migranter og flyktninge­r til havs. De avsluttet demonstras­jonen med ett minutts stillhet for ofrene. Flere er fortsatt savnet, mens rundt 80 mennesker overlevde forliset.

Italienske myndighete­r har fått kritikk for ikke å ha grepet inn raskt nok da båten ble oppdaget. To redningsbå­ter skal ha avbrutt redningsak­sjonen som følge av dårlig vaer.

På defensiven

Det har siden blitt innledet en etterforsk­ning, men den høyreorien­terte italienske regjeringe­n har havnet på defensiven i spørsmålet om hva som kan gjøres for å hindre at migranter og flyktninge­r tar seg til Italia fra både Nord-Afrika og Tyrkia.

En av de tre båtene som italiensk kystvakt startet redning av fredag kveld, befant seg sør for byen Crotone i Calabria. Videoer fra kystvakten viser en fiskebåt som vipper fra side til side i høy sjø, og som blir trukket av en slepebåt. Flere titall mennesker står på dekk. De i alt 487 personene om bord ble alle brakt trygt til Crotone samme natt, opplyser kystvakten

Samtidig la et skip fra kystvakten til ved havnen i Reggio Calabria med 584 mennesker om bord. De skal ha blitt reddet fra flere ulike båter.

379 mennesker på en tredje båt er tatt om bord i et marinefart­øy og var lørdag på vei til havnebyen Augusta på Sicilia.

Fløyet fra Lampedusa

Statsminis­ter Giorgia Meloni holdt tidligere i uka regjerings­møte i Crotone, like ved ulykkesste­det, og varslet strengere straffer for menneskesm­uglere, men uten å kunngjøre tiltak som kan redde flere liv på havet.

Ifølge FN tok 105.000 flyktninge­r og migranter seg sjøveien til Italia i fjor. Italias innenriksd­epartement oppgir at over 17.500 mennesker har kommet så langt i år. Det er nesten tre ganger så mange som i samme periode i fjor.

Italias forsvarsde­partement meldte lørdag at asylsøkere nå blir fløyet bort fra øya Lampedusa i Middelhave­t ettersom mottakssen­trene er overfylte.

 ?? VALERIA FERRARO / AP / NTB ?? Politiet undersøker en fiskebåt med rundt 500 migranter og flyktninge­r i havnebyen Crotone i Calabria lørdag. Samme dag ble likene av to små jenter og en mann funnet etter forliset i naerheten av Crotone for over to uker siden.
VALERIA FERRARO / AP / NTB Politiet undersøker en fiskebåt med rundt 500 migranter og flyktninge­r i havnebyen Crotone i Calabria lørdag. Samme dag ble likene av to små jenter og en mann funnet etter forliset i naerheten av Crotone for over to uker siden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway