Stavanger Aftenblad

Ingen skoler i Norge burde ha mobilforbu­d

- Marius Osvik Kannik ungdomssko­le, 8G

MOBILHOTEL­L: De fleste skolene i Norge har mobilforbu­d. Ifølge NRK har mange skoler et såkalt «mobilhotel­l» hvor man gir mobilen til laereren, slik at laereren har kontroll over dem. Jeg mener at det er en mistet mulighet, siden mobilen er et veldig bra verktøy og kan hjelpe med det sosiale.

For det første er mobilen et veldig bra verktøy, som alle elever bør laere å bruke. Skolen bør begynne å bruke flere moderne verktøy (som mobilen). Man vil som regel alltid ha tilgang til den. Når man blir eldre og lurer på noe, vil man bruke den til å finne svar. Noen laerere er redde for at elever ikke vil gjøre det de skal på mobilen, og blir distrahert. Men det kan vaere bra for selvdisipl­in. Det er også flere apper eller spill som er veldig bra for laering. Duolingo for eks. er en app hvor man enkelt kan laere seg mange forskjelli­ge språk.

For det andre er det flere som ikke kjenner noen på skolen man går på. Da kan man bruke den til å snakke med noen fra andre skoler. Det kan også hjelpe med å finne like interesser. Hvis noen liker å for eksempel spille sjakk, er det lettere for andre som liker sjakk å finne ut at de har like interesser.

For det tredje kan skolene spare mye penger når de ikke trenger å kjøpe chromebook til hver enkelt elev. De fleste elever har egen telefon, og hvis noen elever ikke har råd, kan skolen heller bruke penger på det. Mobilen er veldig viktig for det sosiale nå.

Når skoler har mobilhotel­l mister de en veldig god mulighet. Alt i alt mener jeg at ingen skoler i Norge burde ha mobilforbu­d.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway