DEL EN LIV HAW­KINGS

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Mer Enn Bare Forsker -

Selv om Haw­king gjen­nom de fles­te av sine år måt­te kjem­pe med en til­stand som tok fra ham ev­nen til å gå, og se­ne­re ev­nen til å snak­ke, vil­le han ikke la mo­torne­v­ron­syk­dom de­fi­ne­re til­væ­rel­sen. Sta sør­get han for å ha et pri­vat­liv like rikt og va­riert som yr­kes­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.