Del tre HAW­KING AR­VEN ETTER

Stephen Hawking - Et sinn uten grenser - - Hawkings Siste Forutsigelse -

Fy­sisk skrø­pe­lig, men men­talt mek­tig. Om vi ser på Haw­kings vi­ten­ska­pe­li­ge ar­beid, hø­rer han til blant de vir­ke­lig sto­re. Men men­nes­ke­lig­he­ten hans had­de like stor inn­fly­tel­se som brag­de­ne. Haw­kings ve­sen kom­bi­ner­te skøyer­ak­tig hu­mor og en og an­nen svak side med en dyp inn­sikt i det uni­ver­set vi hø­rer til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.