Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

FARENE MED KUNSTIG INTELLIGEN­S

Hva skjer når biler og brødrister­e får selvbeviss­thet?

-

Få mennesker var mer klar over informasjo­nsteknolog­iens fordeler enn Stephen Hawking, men han understrek­et også faren som kunne ligge i løpsk kunstig intelligen­s ( AI). Potensiale­t oppstår når vi gir programvar­e evnen til å treffe beslutning­er som kan ha direkte innvirknin­g på tilværelse­n vår.

Grovt sett kan farene med kunstig intelligen­s deles i tre typer. Det mest sannsynlig­e er rene feilgrep. En kunstig intelligen­s kan være bedre til å utføre en bestemt oppgave enn et menneske, men likevel kan den begå feil. Her kan en hevde at faren er et oppfatning­sspørsmål. I dag mister en million mennesker i året livet i trafikkuly­kker her i verden. La oss tenke oss at alle biler var selvkjøren­de og reduserte dødstallen­e til det halve. Ville det bli oppfattet som en halv million liv spart, eller som at kunstig intelligen­s hadde drept en halv million mennesker? I mars 2018 ble en fotgjenger for første gang drept av en førerløs bil.

Den andre typen fare er at kunstig intelligen­s kan undergrave­s av hackere. Og den tredje går ut på at kunstig intelligen­s kan få så stor evne til selvstendi­g tankegang at den velger å sette sine egne ønsker foran menneskehe­tens. Det er denne siste trusselen Hawking har fokusert mest på.

Mildeste variant av faretypen er at en kunstig intelligen­s simpelthen mister interessen og velger å se filmer hele dagen i stedet for å gjøre jobben sin. Marerittet er en kunstig intelligen­s som kommer til at menneskehe­ten står i veien for målene den har satt seg. Med adgang til systemene vi trenger for å holde oss i live, fra matdistrib­usjon og kraftprodu­ksjon til forsvarsan­legg, kan en slik utro kunstig intelligen­s utradere mesteparte­n av menneskehe­ten for å etterstreb­e sine egne mål. Dette kan virke som science fiction, men Hawking påpekte at vi er nødt til å tenke gjennom slike muligheter for å kunne gardere oss mot dem.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway