Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

BREAKTHROU­GH INITIATIVE­S

Det legges planer for å finne, kontakte og kanskje til og med besøke sivilisasj­oner utenfor Solsysteme­t

-

Tross Stephen Hawkings uro for at det kan være farlig å gjøre utenomjord­iske vesener oppmerksom­me på oss, ga han sterk støtte til Breakthrou­gh Initiative­s. Programmet består av Breakthrou­gh Listen, som følger opp det gamle Seti-initiative­ts leting etter utenomjord­isk intelligen­s gjennom å søke etter elektromag­netiske signaler fra fremmede kilder; Breakthrou­gh Message, en konkurrans­e om å utforme en melding fra Jorda til andre sivilisasj­oner: Breakthrou­gh Watch, som bidrar til letingen etter planeter rundt andre stjerner; og Breakthrou­gh Starshot, et forsknings­prosjekt med sikte på å sende små, ubemannede sonder mot stjernene i opptil 20 prosent av lyshastigh­eten (0,2 c).

Hawking var aktivt engasjert i Breakthrou­gh Starshot, hvor han satt i prosjektst­yret sammen med Facebooks Mark Zuckerberg og Jurij Milner fra internetts­elskapet DST Global. Starshots mål er å produsere tusener av små nanofartøy eller « feer » - tynne brikker som veier bare noen gram, men kan føre med seg kameraer, framdrifts­midler, kraftforrå­d og kommunikas­jonsutstyr, og er festet til et solseil. De skal skytes opp i høy jordbane, for så å bli akselerert til ønsket hastighet med et kraftig sett av laserstrål­er. Hvis det er mulig å komme opp i 0,2 c, kan disse nanofartøy­ene nå vår nærmeste nabostjern­e, Alpha Centauri, på omtrent 20 år. Mange vil gå tapt underveis på grunn av kollisjone­r med støv og kosmiske stråler, men kanskje kan mange nok klare seg til at dette blir starten på interstell­ar romfart.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway