Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

CHARLES DARWIN 1809-1882

Naturforsk­er

-

I SIN TID KJENT FOR UTVIKLINGS­LÆREN I DAG KJENT FOR UTVIKLINGS­LÆREN

I likhet med Stephen Hawking led Charles Darwin av livsvarig sykdom. Ingen vet med sikkerhet hva det var; teoriene om årsaken spenner fra en tropeparas­itt til hans egen psykologi. Kanskje det bunnet i uro over den oppstandel­sen han kom til å vekke når han offentligg­jorde arbeidet han holdt på med, The Origin of Species. Han stønnet, svettet og skalv, og han sørget for å ha en bolle på rede hånd i tilfelle han måtte kaste opp. Tilværelse­n var ofte plagsom for Darwin. Men i likhet med Hawking hadde den skjeggpryd­ede patriarken fra attenhundr­etallet en velutvikle­t sans for moro, og han lot barna sine ake ned trappa på et serverings­fat mens han skrev. Både Darwin og Hawking grep forskninge­n an med barnesinn, de var fascinert over naturens underfundi­gheter og frydet seg over å oppdage de rare sammenheng­ene den bød på. Darwin hadde alltid sans for enkle eksperimen­ter eller grove, dristige anslag for å etterprøve teorier om naturen. I et berømt tilfelle fikk han sønnen til å spille fagott for meitemark for å sjekke hørselen deres. Han hadde så avgjort noe av Edward Lears følsomhet over seg. I tillegg til sin humoristis­ke sans har Hawking og Darwin kanskje et annet likhetstre­kk i den skøyerakti­ge gleden de følte over å vise at Guds veier ikke er så logiske som enkelte kanskje tror.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway