Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

JAMES JEANS 1877-1946

Matematike­r og astronom

-

I SIN TID KJENT FOR Å HA SKREVET THE MYSTERIOUS­UNIVERSE I DAG KJENT FOR Å HA TATT FEIL

I 1920-årene eksplodert­e vanlige folks interesse for fysikk. Det nye BBC ga realfaglig­e foredrag en framtreden­de plass i programutv­alget, og en mengde blader og paperbacks tok seg av folks fascinasjo­n. Einsteins nyunnfange­de relativite­tsteori var et vanlig samtaleemn­e. James Jeans hadde høstet mye ære for sin forskning på stråling og kvanteteor­i, og ble den offentlige talsmannen for relativite­tsteori og andre emner i fysikk og kosmologi. I den forbindels­e vant han enda mer ære og anerkjenne­lse – han var en veritabel Hawking i sin egen tid. Jeans’ bestselger The Mysterious Universe var midt i blinken for folks appetitt på teologisk og kosmisk spekulasjo­n, og hadde sådan sett mye til felles med A Brief History of Time. Av personligh­et var Jeans ganske arrogant og sarkastisk, og det er vanskelig å forestille seg at han ville slått an i dagens mediakultu­r. Men rundt midten av nittenhund­retallet var den kulturen i fullt samsvar med den store vitenskaps­mannens personligh­et. I sin senere forskning lanserte Jeans en statisk beskrivels­e av universet, men den ble feid til side av Big Bang-teorien kort tid etter at han døde. Ryet hans forsvant raskt og totalt. Heltedyrke­lsen i fysikken kan være ganske nådeløs.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway