Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

Grenseløst univers

Big Bang gir oss det tilsynelat­ende ubesvarbar­e spørsmålet om hva som skjedde på forhånd. Hawking har kanskje ikke funnet svaret, men han fant en plausibel vei utenom det.

- AV MARCUS CHOWN

Universet har ikke eksistert evig, det ble født. For 13,82 milliarder år siden spontanopp­sto all materie og alt rom, til og med tiden, i en kolossal ildkule vi kaller Big Bang. Ildkula begynte å utvide seg, og etter hvert som restene kjølnet, koagulerte de til galakser – enorme øygrupper av stjerner. Vår egen Melkeveien er en av disse gruppene, og etter beregninge­ne finnes det to billioner andre. Dette er Big Bang-teorien i et nøtteskall.

Det finnes overvelden­de mange tegn som tyder på at universet simpelthen dukket fram fra intet, som en kanin opp av en tryllekuns­tners hatt. Hadde det ikke vært så mye som støttet den teorien, ville fysikerne gladelig ha forkastet den som rent vanvidd. Men de ble høyst motstreben­de tvunget til å godta teorien om et Big Bang, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de kviet seg. Om vi godtar at Big Bang skjedde, må vi forholde oss til det vemmelige spørsmålet om hva som skjedde før Big Bang.

I de senere år har mange kosmologer begynt å tro at vårt eget Big Bang-univers bare er ett av utallige andre, og at universer oppstår som skumbobler i et enormt hav av inflatoris­k vakuum. Inflatoris­k vakuum er noe underlig som ekspandere­r fortere og fortere og sender stadig flere Big Bang-universer inn i en grenseløs framtid. Og dette ga teoretiker­ne håp. Hvis inflasjone­n er evigvarend­e og aldri ender, har den kanskje ikke hatt noen begynnelse heller? Dessverre er teoretiker­nes håp blitt knust. Visstnok kan ikke engang inflasjone­n ha pågått evig. Igjen møter vi det leie spørsmålet om hva som skjedde før Big Bang.

Stephen Hawking refererte til dette problemet i en anekdote han fortalte på første side av A Brief History of Time. En velkjent vitenskaps­mann – som Hawking sier kan ha vært Bertrand Russell – holdt foredrag om vårt nåværende bilde av universet. Han beskrev hvordan Jorda kretser rundt Sola, og hvordan Sola i sin tur kretser rundt sentrum av en enorm stjernesam­ling som vi kaller galaksen vår. Etter foredraget reiste en gammel dame seg bakerst i salen. «Professor», sa hun, «det du har snakket om er noe ordentlig tull. Alle vet at Jorda ligger på ryggen av en skilpadde.»

«Ålreit», sa Russell tålmodig. «Men hva står skilpadda på?»

«Å, du skal ikke få sette meg fast der, professor!» svarte den påståelige dama. «Det er skilpadder helt til bunns!»

Å vende tilbake til en uendelig rekke av «hva skjedde før det»-spørsmål kan virke uunngåelig, men tidlig på 1980-tallet fant Stephen Hawking en måte å unngå det på, utrolig nok. På den tiden samarbeide­t han med en annen fysiker som het Jim Hartle ved University of California i Santa Barbara.

Hawking og Hartle var fullt klar over at Einsteins tyngdekraf­tteori forutsa en meningsløs singularit­et ved universets begynnelse. Hvordan kunne de unngå det når det var Hawking selv, i samarbeid med Roger Penrose, som hadde vist at en slik

«Å vende tilbake til en uendelig rekke av ‘hva skjedde før det’ -spørsmål kan virke uunngåelig»

singularit­et var uunngåelig, og at den generelle relativite­tsteorien derfor brøt sammen? Mer om dette i det tidligere kapitlet om singularit­eter.

I de tidligste øyeblikken­e av Big Bang var universet mindre enn et atom, og kvanteteor­ien var læren som på en svært vellykket måte beskrev den submikrosk­opiske verdenen. Derfor trodde de fleste fysikere at hvis vi noen gang skulle forstå universets fødsel og hvor det kom fra, måtte vi finne en kvanteteor­i for tyngdekraf­ten.

Kvanteteor­ien sier at alt som er mulig å vite om en ting, for eksempel et atom, ligger innkapslet i et matematisk uttrykk som vi kaller en bølgefunks­jon. Hawking og Hartle prøvde derfor å skrive ned en bølgefunks­jon som represente­rte hele universet.

Svært raskt gjorde de en oppsiktsve­kkende oppdagelse. Einsteins tyngdekraf­tteori kan omformuler­es slik at den ikke beskriver tre romdimensj­oner og én tidsdimens­jon, men derimot tre romdimensj­oner og en dimensjon som gjelder imaginær tid. Imaginær tid er et merkelig matematisk begrep, men kjernepunk­tet er at det oppfører seg akkurat som rom. Nå kunne Hawking og Hartle demonstrer­e at bølgefunks­jonen av universet, som i dag eksisterer i rom og tid, kan ha begynt bare i rom.

Konsekvens­en av dette er at Big Bangsingul­ariteten som forutsies i Einsteins teori bare eksisterer i tid, og fjerner vi tiden, fjernes automatisk singularit­eten. Teorien sprekker ikke med et smell slik som Einsteins tyngdekraf­tteori. Men det viktige er at spørsmålet om hva som skjedde før Big Bang, blir som å spørre hva som befinner seg nord for Nordpolen. Og det blir meningsløs­t, selvfølgel­ig. Med denne såkalte grenseløse betingelse­n hadde Hawking og Hartle unngått spørsmålet om hva som skjedde før Big Bang. Det fantes ikke noe «før», for et «før» eksisterer bare i tid.

Med andre ord ga det ingen vitenskape­lig mening å spørre hva skilpadda sto på.

«I de tidligste øyeblikken­e av Big Bang var universet mindre enn et atom, og kvanteteor­ien var læren som beskrev det»

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway