Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

GRENSESNIT­T MELLOM HJERNE OG PC

Hawking eksperimen­terte med apparater som lot en bruker styre en PC bare med tankene.

-

Det utvikles mange teknologie­r som gjør det mulig for oss å kommuniser­e med datamaskin­er direkte fra hjernen. Noen krever operative inngrep. Et av disse er sneglehusi­mplantatet. Det omdanner lyd til elektriske signaler som stimulerer sneglehusn­erven og sender lydsignale­r til hjernen. Implantate­r som måler signaler direkte på hjernens overflate, elektrokor­tikografi, gir avlesninge­r av så høy kvalitet at enkelte forskere tror det kan bli mulig å registrere ord som folk bare tenker – nesten som datatelepa­ti. De metodene som ikke krever operative inngrep, bruker ofte Eeg-elektroder på utsiden av hodet til å måle den elektriske aktivitete­n i hjernen og omdanne den til styringssi­gnaler. Den metoden begynner å gi gode resultater for pasienter som har mistet lemmer, den hjelper dem å styre proteser.

Men ikke alle grensesnit­t mellom hjerne og datamaskin er så komplekse. En fersk undersøkel­se har vist at når et virtuelt tastatur lar lysstyrken i hver bokstav pulsere med forskjelli­g frekvens, vil brukerens pupill pulsere med samme frekvens når han eller hun ser på den aktuelle bokstaven. Slik kan maskiner bedre avgjøre hvilken bokstav blikket hviler på, og dermed kan brukerne skrive bare ved å rette blikket mot bokstavene, uten elektroder eller blikkspori­ng. Alle disse metodene har store muligheter til å hjelpe folk med motornevro­nsykdom eller andre tilstander som reduserer evnen til kommuniser­e eller bevege seg.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway