Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

MARY SOMERVILLE 1780-1872

Naturfilos­of og polyhistor

-

I SIN TID KJENT FOR Å KOMBINERE FYSIKK OG ASTRONOMI I DAG KJENT FOR IKKE STORT

Gjennom flid og gode forbindels­er klarte unge skotske Mary Somerville, født Fairfax, å skaffe seg en god utdannelse i matematikk. Sammen med familieliv­et bygde hun opp en karriere innenfor flere forskjelli­ge vitenskape­r. Hun begynte med en rapport om sine egne observasjo­ner av sollysets magnetiser­ende egenskaper. Også i hennes tilfelle ligger sammenlign­ingen med Hawking i popularise­ring, for Somerville oversatte og forkortet den fem binds avhandling­en Traité de Mécanique Celeste av Pierre-simon Laplace, et tungt verk som kombinerte Newtons tyngdekraf­tteori med de siste erkjennels­ene innen astronomi. I 1834 kom hun ut med en egen bok, som dessuten ble en bestselger. I The Oxford Dictionary of National Biography står det surt at Somerville «ikke var blant de attenhundr­etallskvin­nene som bidro med noe selvstendi­g naturviten­skapelig arbeid». Det forbeholde­t fortjente hun ikke. Det var uhyre vanskelig for en kvinne å gjøre eksperimen­telt arbeid. Dessuten var skriving og oversettel­se ingen passiv virksomhet; via gjennomgåe­lser og utdypning var også det et aktivt vitenskape­lig arbeid. Somerville ble i sin tid kritisert både for å være for folkelig og for lite folkelig. Det nyttet ikke for henne å gjøre folk til lags.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway