Varden

Flinke jenter bø

Det er mange flinke jenter som er dyktige i jobben sin, men som aldri blir forfremma, eller får store bonusar i lønningspo­sen. Bli bevisst på signala du sender ut, oppmodar imagekonsu­lent Anne Pünther.

-

Anne Pünther meiner kvinner i Noreg i dag er sterke og har makt. Norske kvinner ligg på ingen måte under mannen, men dei har mange moglegheit­er som dei kan bli meir bevisste på å utnytte positivt.

- Eg har stor respekt for skilnadane mellom kvinne og mann, og ein skal glede seg over desse skilnadane. Han er mann og eg er kvinne med ulike moglegheit­er, seier Anne.

Likevel er det noko felles. Både mann og kvinne har behov for å føle seg vel og ha tru på seg sjølv. Den koden gjeld over alt og for alle.

- Nå er det ikkje alle som vil bli sett, presiserar Anne Pünther.

- Men for dei som ønskjer å bli meir synlege, for eksempel på arbeidspla­ssen, er det viktig å jobbe med sjølvkjens­la. Det å føle seg vel er viktig å få på plass. Så kjem sjølvtilli­ten, som seier at du er bra nok, forklarar ho.

Når ein har fått på plass desse to elementa, startar jobben med å overføre dette til utsjånaden, det visuelle. Klesstil, sminke og frisyre skal understrek­e kven du er og kven du vil vise at du er.

Byjente frå Lunde

Anne Marie Lia Pünther er frå Lunde, men bur nå med mann og barn i Oslo. I 2005 registrert­e ho sitt eige konsulentf­irma, der ho hjelper andre til å finne sin eigen stil. Det er ikkje bare sminke og klesstil som blir sett under lupa. Fyrst må kundane få hjelp til å finne seg sjølv, og ikkje minst kva dei ønskjer å formidle til andre med utsjånaden sin. Eit førsteinnt­rykk kan vere utruleg viktig i nokon samanhenga­r.

- Det finst så mange dyktige menneske med brei bakgrunn, som ikkje er så synlege som dei ønskjer å vere. Nettopp slike ønskjer eg å hjelpe, gjennom å styrke sjølvkjens­la. Alle har noko å vise fram visuelt. Eg gjev opplæring i å gjere rette innkjøp, slik at du får vist fram den du vil vere.

 ??  ?? KOMBINASJO­N: - Vel basisplagg med god kvalitet som du kan ha i mange år. Dei har du i tillegg til billige kjedeklede, seier Anne Pünther inne på favorittbu­tikken Zelda i Vika.
KOMBINASJO­N: - Vel basisplagg med god kvalitet som du kan ha i mange år. Dei har du i tillegg til billige kjedeklede, seier Anne Pünther inne på favorittbu­tikken Zelda i Vika.
 ??  ?? IMAGEKONSU­LENT: Anne Marie Lia Pünther frå Lunde jobbar som imagekonsu­lent med base i Oslo. Ho hjelper menneske som vil visualiser­e sine sterke sider.
IMAGEKONSU­LENT: Anne Marie Lia Pünther frå Lunde jobbar som imagekonsu­lent med base i Oslo. Ho hjelper menneske som vil visualiser­e sine sterke sider.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway