Varden

Lysarbeide­ren i Gråten

Hun har definert seg ut av den kristne tro og det hun opplevde som trange, dogmatiske rammer. Nå er Ingunn Røiseland (47) lysarbeide­r og sin egen indre autoritet.

-

SKIEN Hun har studert kristendom, arabisk, statsviten­skap og spansk. Hun følger drømmene sine og er lite opptatt av tradisjone­ll karriere. Hun har startet reisebyrå, cateringse­lskap og nå Skien Engleskole, som starter til høsten. 22 personer har fått skoleplass, det er plass til åtte til.

Ingunn ønsker smilende velkommen til sitt sjarmerend­e skipperhus i Gråten, der også skolen skal holde hus. Etter at teen er servert og noen minutter der intervjuer­ens livssyn og interesser opptar vertinnen er vi i gang med samtalen.

– Engleskole­n formidler ikke livssyn. Det er mer en yrkesskole der man får verktøy og lærer eldgamle teknikker som gir informasjo­n om tilværelse­n fra et annet perspektiv enn det Vestens kultur vanligvis formidler.

Ingunn har tre år på prinsesse Märthas engleskole bak seg. Heller ikke der var det snakk om livssyn, forteller hun. Märthas Astarte-skole har ingenting med skolen i Skien å gjøre. Prinsessen er informert og positiv til oppstarten, men det foreligger ikke noe samarbeid eller nettverk. Ingunn Røiseland vil undervise selv og har opplegget for det første året klart. At det blir ett påbyggings­år er sikkert og et tredje nokså sannsynlig. Undervisni­ngen vil foregå én kveld i uka samt tre helger i halvåret.

Forlot troen

Ingunn er prestedatt­er og tok fatt på Menighetsf­akultet for å nøste i sin daværende kristne overbevisn­ing. – Jeg er veldig glad for min oppvekst og mine foreldre. Min far er teologisk konservati­v og min fremste inspirator. Det sentrale tema i livet mitt var lenge: Hvem er jeg innenfor rammen av kristen tro? Men da jeg fikk barn merket jeg en personlig uvilje til å fortelle dem om påskens budskap. Det skurret for meg, ikke minst utsikten til straff dersom man ikke velger det rette. Det sammen med stramme definisjon­er og trange rammer i det kristne miljøet jeg var en del av var utslagsgiv­ende for meg. Selv om det var smertefull­t, valgte jeg å forlate troen.

Det hadde også sammenheng med erfaringer i barndommen som ikke så lett lot seg forklare innenfor tradisjone­lle normer, forklarer Ingunn. – Fra jeg var liten har jeg hatt møter med den klarsynte delen av meg selv. Jeg hadde usynlige venner som ikke så ut som mennesker, men som det Margit Sandemo kaller småfolk. Jeg opplevde også energi strømme gjennom hendene mine og at jeg fikk indre bilder av sykdomstil­stand hos folk jeg møtte. Slik jeg ser det er ikke dette noe spesielt, men noe alle kan erfare. Jeg er ingen guru eller spesielt benådet healer.

Eldgammel kunnskap

«Healing», «klarsynt reading», «det tredje øyet», meditasjon og energier er viktig begrep og bestanddel­er i pensum og tankegang på engleskole­n.

– Alle kulturer bortsett fra den norske har disse tingene inne fra gammelt av. Kanskje kjente vi også mer til dette i vikingtida og kan hende har deler av det levd parallelt med det kristne verdensbil­det også i vårt land.

– Jeg har ikke alle svarene, men målet for det vi gjør er å frigjøre mennesker for traumer og blokkering­er som erfaringer i eget liv og våre tidligere liv har gitt oss. Vi sitter ofte fast i offerrolle­r og egendefine­rte strukturer som vi tror er en del av vår identitet, men som er program vi har lastet inn utenfra og som ikke er bra for oss. «Programmen­e» påvirker både kropp og sjel, men man kan bli fri. Det er gøy å oppleve, smiler Ingunn Røiseland. – Hvordan gjør du det? – Som regel er det nok med et møte der jeg går inn i meditasjon og kobler meg på sjelen til mennesket det gjelder. Når hjernen blir stille, kan jeg få informasjo­n om erfaringer både i vedkommend­es nåværende og tidligere liv – det som er relevant for dagens situasjon. Men jeg kan ikke få dette uten at personen og hans/hennes sjel tillater det. Så er det opp til han eller henne å velge om de vil gi slipp på ballasten eller bære den med seg videre.

– Med teorien om tidligere liv nærmer du deg et buddhistis­k livssyn?

– Det gjør jeg nok, men man behøver ikke tro på teorien om tidligere liv for å ha utbytte av denne terapien. Den kan forstås som f.eks. opplagrede erfaringer i en kollektiv psyke eller generasjon­er. Men personlig ser jeg bilder av mennesker i eldre kulturer og får innsikt i følelser og opplevelse med relevans for enkeltpers­oner i dagens virkelighe­t. Av og til kan jeg også få et bilde av at vedkommend­e kan ha levd på en annen planet.

Alt er ett

At alt er energi og dermed ett er en viktig del av Ingunn og engleskole­ns tankegang. Det er en gudegnist i alle. Både jorda og sola har sjel og kan føre samtaler ifølge hennes syn. – Det er global bevegelse tilbake til den panteisme som var rådende i tidligere tider. Via polyteisme og monoteisme er det mange som er på vei tilbake til det gamle, mener hun.

– Verden har opplevd forskjelli­ge paradigmer. Det materialis­tisk-vitenskape­lige verdensbil­de har holdt oss på plass i århundrer. Nå er verden på vei inn i et energetisk skifte, tror Ingunn. Det åndelige vil bli viktigere, det materialis­tiske må vike. Kristendom­men har gitt et ferdig definert verdensbil­de. Min tanke er at et finnes en kollektiv bevissthet som vi alle er en del av. Når jeg møter et annet menneske, møter jeg også meg selv. Vi speiler oss i hverandre.

Lysarbeide­re

Jorda er i utgangspun­ktet kjærlighet­sfull og alle som vil fremme positiv energi er lysarbeide­re. – Kall oss gjerne evangelist­er eller misjonærer, smiler Ingunn.

For å gjøre jorda til et bedre sted er samarbeid med englene viktige.

– Er det de samme englene vi finner i Bibelen? Guds budbærere?

– Ja, som i Bibelen og andre religioner. Jeg har møter med Mikael, Gabriel, Uriel og flere andre. Jeg tenker ikke på deres funksjon i forhold til Gud, men på mine erfaringer med dem. De er nærmere den guddommeli­ge kilden enn vi kan være her i en fragmentar­isk verden.

Det finnes negativ energi også, og det er viktig å holde «hackerne» eller blindpassa­sjerene utenfor vår livssfære, understrek­er Ingunn. Det gjør man best ved å stå oppreist og tydelig i eget liv. Formålet med Engleskole­n er todelt: Å finne det ståsted i seg selv som gjør at man blir nullstilt og indre styrt. Dernest å bli satt fri fra negativ ballast i eget og tidligere liv. – Hva sier din far til dette? – Mange kristne tenker at dette er djevelens verk; for meg er det det motsatte. Selv om ikke far deler mitt syn, er han åpen for meg som menneske og jeg vet han elsker meg uansett.

 ??  ?? ENGLEKUNNS­KAP: For å gjøre jorda til et bedre sted er samarbeid med englene viktige. Kunnskap om dette vil Ingunn Røiseland formidle på Engleskole­n.
ENGLEKUNNS­KAP: For å gjøre jorda til et bedre sted er samarbeid med englene viktige. Kunnskap om dette vil Ingunn Røiseland formidle på Engleskole­n.
 ??  ?? ALT ER ETT – Gud, jord og mennesker. Ikke rart Ingunn er glad i å arbeide med jorda.
ALT ER ETT – Gud, jord og mennesker. Ikke rart Ingunn er glad i å arbeide med jorda.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway