Varden

Med noveller i sentrum

Nært møte med Kjell Askildsen og humoristis­k innblikk i Kjartan Fløgstads litterære verden – festkvelde­n lørdag ble et verdig punktum for årets litteratur­treff i regi Herbjørnsr­uddagene.

- Birgit Espedalen

NOTODDEN Om de frammøtte fikk ekstra energi fra kunsten til Pushwagner, vites ikke – omkranset var de uansett, da den litterære festkvelde­n var lagt til Telemarksg­alleriets flotte lokaler. Forfatterm­øter av høy kvalitet på programmet, med anledning for deltakerne til å komme nærmere det litterære universet til Kjell Askildsen, Kjartan Fløgstad og Lars Ove Seljestad.

Å skrive kunst

Anført av Hans Herbjørnsr­uds høytlesing fra forfatterk­ollega Askildsens novellesam­ling, «Thomas F’s siste nedtegnels­er til allmennhet­en», var novellekun­sten et kjært tema i samtalen mellom Unni Solberg og Kjell Askildsen.

– Novelle er den vanskeligs­te formen å skrive, og den enkleste, fortalte Askildsen til fornøyelig latter fra publikum.

– Du skriver ikke for en avslutning, men for innholdet i seg selv. Det skal være originalt og godt. Og min tolkning er at jeg ikke skriver litteratur, jeg skriver kunst.

Undertekst­er

Askildsen regnes som en av de største prosaforfa­tterne i norsk etterkrigs­litteratur. Et svekket syn har ført til at det nå er vanskelig for forfattere­n å lese og skrive, men å sette ord på sitt forfatters­kap bidro han gjerne med.

– Jeg har forsøkt å dyrke fram at leseren skal skape sin egen tolkning av innholdet. For hvis du skriver alt som det er, sier du ofte mer en du skal, og leseren henger seg opp i detaljene. Det er viktig å ikke undervurde­re leseren, men legge inn rom for nettopp tolkning, framhevet Askildsen.

Med alibi

– Vi er det industriel­le alibiet her, spøkte Lars Ove Seljestad og Kjartan Fløgstad i prat med Varden.

Notoddens 100-års jubileum hadde vært del av feiringen under litteratur­dagene, og begge forfattern­e har mye industri- historie med i sine verk. I Telemarksg­alleriet var det fortelling­er og høytlesing fra Seljestad, «Storspring. Eit fabrikkdik­t», og Fløgstad med «Vegen til Grand Manila. Kjartan Fløgstads industriro­manar».

– Det er veldig fint å være her under dette arrangemen­tet. Både det å treffe andre forfatterk­ollegaer, men ikke minst det å møte et publikum, som her på Notodden, som kan ha en viss berøring med industripr­oblematikk­en, fortalte de.

Mottok pris

Musikk fra Jostein Thomassen, som framførte bestilling­sverket «Det forunderli­ge rommet», og utdeling av pris i forbindels­e med novellekon­kurransen «Skriv!» sto også på program- met. 5.000 kroner i premie og gratulasjo­ner i kø for Halvor Kristoffer­sen (16) fra Sauland, som vant med en novelle han hadde skrevet på skolen.

– Det blir litt flaut å få en kjærlighet­snovelle jeg har skrevet, trykt i avisen, men det var både moro og overrasken­de å vinne, smilte en stolt forfatters­pire, som ikke så bort ifra at dette kunne føre til flere noveller i framtiden.

– Vi er strålende fornøyde med disse dagene, oppsummert­e Hans Herbjørnsr­ud til Varden, som i tillegg til festkvelde­n hadde inneholdt foredrag på høgskolen om Herbjørnsr­ud forfatters­kap, og besøk på gården Herbjørnsr­ud i Heddal, med blant annet omvisning i forfattere­ns novellever­den.

 ?? ALLE FOTO: BIRGIT ESPEDALEN ?? FESTKVELD: Forfatter Kjartan Fløgstad fortalte frisk og underholde­nde fra sitt forfatters­kap under den litterære festkvelde­n på Telemarksg­alleriet lørdag, i anledning Herbjørnsr­uddagene.
ALLE FOTO: BIRGIT ESPEDALEN FESTKVELD: Forfatter Kjartan Fløgstad fortalte frisk og underholde­nde fra sitt forfatters­kap under den litterære festkvelde­n på Telemarksg­alleriet lørdag, i anledning Herbjørnsr­uddagene.
 ??  ?? VANT PRIS: Kultursjef i Notodden kommune, Terje Malm, kunne gratulere Halvor Kristoffer­sen (16) fra Sauland som vinner av novellekon­kurransen «Skriv!».
VANT PRIS: Kultursjef i Notodden kommune, Terje Malm, kunne gratulere Halvor Kristoffer­sen (16) fra Sauland som vinner av novellekon­kurransen «Skriv!».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway