Varden

Følte seg trygg på Brotorvet

Det var svært fredelig da omstridte Hege Storhaug signerte boka om det hun mener er den ellevte landeplage.

- Per Arne Rennestrau­m per.arne.rennestrau­m@varden.no

Midt i førjulsstr­ia på Brotorvet: Omstridte Hege Storhaug signerer bøker. En Securitas-vekter står en meter unna og passer på at det ikke blir bråk.

Rolig

Hege Storhaug svingte innom Telemark på lørdag.

Først besøkte hun ARK på Brotorvet. Deretter Herkules.

På Brotorvet hadde Storhaug god tid til å slå av en prat mellom navnetrekk­ene.

Frammøtet var beskjedent. Men boka hennes, «Islam – den 11. landeplage», selger som hakka møkk. Opplaget har passert 20.000 eksemplare­r.

– Hva synes du om at det er vakthold her?

– Det er bra, for da føler jeg meg trygg.

– Ville du ikke følt deg trygg ellers?

– Som situasjone­n er blitt setter jeg pris på at det er vakthold her. Men det er jo en helt ny situasjon. Jeg har jo reist rundt på arrangemen­ter siden 1996, og det har ikke vært nødvendig med vakthold før nå, sier Hege Storhaug.

53-åringen mener at truslene mot henne bekrefter viktighete­n av boka og understrek­er at «ytringsfri­heten er alle andre friheters mor.»

– Er du med på å piske opp stemningen?

– Nei, jeg påpeker reelle forhold i samfunnet, sier hun.

Ble slaktet

Storhaug understrek­er at hun slett ikke skjærer alle muslimer over en kam. Hun viser også til at boka hennes ble regelrett slaktet av organisasj­onen «Stopp islamiseri­ngen av Norge».

– Boka mi viser hvem som er venner blant muslimene, sier Hege Storhaug.

Denne ettermidda­gen vanker det positive tilbakemel­dinger fra folket. Storhaug lyser opp hver gang noen takker henne for den innsatsen hun og Human Rights Service gjør.

Signerings­ferden var i utgangspun­ktet avlyst, og bok- handlerkje­den ARK ble i den forbindels­e først beskyldt for å skygge unna islam-kritikken.

Men så ble det bestemt å likevel la turneen gå av stabelen, men da med et visst sikkerhets­oppbud.

– I samarbeide­t med senterkont­orene og politiet på de ulike stedene, har vi nå sørget for tilstrekke­lig vakthold på signeringe­ne, fortalte regiondire­ktør Jon Georg Husby i ARK til NRK onsdag kveld.

Beklagelig

Han synes også det er beklagelig at det er slik, men sier at «alle skal føle seg trygge på en slik signering».

Og det gjorde Storhaug. Hun følte seg trygg.

 ?? FOTO: PER ARNE RENNESTRAU­M ?? FALKEBLIKK: Med Securitas ved sin side signerer Hege Storhaug boka for Langesund-mannen, journalist­en og fotografen Per Flåthe. De to er for øvrig tidligere kolleger i Dagbladet.
FOTO: PER ARNE RENNESTRAU­M FALKEBLIKK: Med Securitas ved sin side signerer Hege Storhaug boka for Langesund-mannen, journalist­en og fotografen Per Flåthe. De to er for øvrig tidligere kolleger i Dagbladet.
 ??  ?? SIGNERTE: Hege Storhaug skrev hilsen til Linn-Catrine Kittilsen.
SIGNERTE: Hege Storhaug skrev hilsen til Linn-Catrine Kittilsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway