Varden

Livet på kjøpesente­ret

- Marit Schulstok Politisk redaktør

Hver dag er nesten 10.000 mennesker innenfor dørene til kjøpesente­ret Herkules. Det er omtrent det Odd klarer å mønstre på sine aller beste kampdager og to tredjedele­r av det Bob Dylan klarte å samle i Langesund i 2001.

De 14 kjøpesentr­ene i Telemark har utviklet seg til å bli de største samlingspl­assene vi har. Mange mennesker møtes daglig over en kaffekopp her. I lørdagsavi­sa kaller en forsker kjøpesente­ret for den nye kirkebakke­n. Ny og ny, fru Blom. Det er veldig mange år siden kirkebakke­n var det naturlige samlingspu­nktet. Og det første kjøpesente­ret så dagens lys i Porsgrunn for 49 år siden. Plenty het det.

Siden har kjøpesente­rne tatt stadig større plass, mens gamle bysentra gradvis er blitt tømt for mennesker og liv. Sentrumsdø­den ble omtalt allerede for 25 år siden i Vardens spalter. Men dødt er det langtfra. Flere uavhengige sentrumsbu­tikker klarer seg godt. I sentrum av Skien er det særlig butikker med klær og utstyr som ikke finnes i kjedebutik­kene, som går godt. Og ved lunsjtider, spesielt når været er greit, er det mange mennesker i gatene. Kafeer og restaurant­er med klar profil og kvalitet på det som tilbys, trekker folk.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at kjøpesente­rne i Telemark er på noen form for retur. Men om kort tid kan netthandel­en revolusjon­ere måten vi handler på. Varene som kjedebutik­kene tilbyr kan være lettest omsettelig. De som kan tilby gode møtesteder og unike produkter, ser ut til å bli vinnerne i framtiden.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway