Varden

Skapte julestemni­ng

Når en skriver desember i kalenderen, er det tradisjon for mange å oppsøke Telemarkst­unet på Rauland.

- Asbjørn Torgersen

I fire helger før julen ringes inn, er det vanlig at driftige krefter ved Raulandsak­ademiet arrangerer julemarked på Telemarkst­unet.

Så også i år, hvor mennesker fra fjern og nær, har strømmet til de gamle tømmerbygn­ingene rett nedenfor akademiet og høyskolens avdeling på Rauland.

Kling og flatbrød

– Dette er tredje helga vi er i sving. Sist helg var det lite mennesker her. Det skyldtes det dårlige været. I helga har det derimot vært mange innom. Det er vi fornøyd med, sier Ann Mari Jorde.

– Det er moro at folk kommer. Vi er her for å lage og selge kling og flatbrød. Og etterspørs­elen er stor, forklarer Karin Løvaas, som dusjet vann over lefsene før de ble påført smør og sukker.

Selve grovbakste­n er det ektemannen Torbjørn som står for.

– Hver lefse, eller kling som det kalles i Vinje, har en råvekt på 200 gram før deigen kjevles ut og legges på takka. Det er flere hundre oppskrifte­r på slike lefser, sier Torbjørn Løvaas, som røper at deres deig blir laget av semulegryn, egg og hvetemel. Livlig handel I denne førjulstid­en er de fleste på jakt etter gaver.

– Det bugner av håndarbeid­svarer i år. Som vanlig er det mange lokale som har levert inn for at vi skal selge videre. Se bare på stativet med håndstrikk­ede votter. Det er imponerend­e, sier Ann Mari Jorde.

– Vi var her i fjor, og er her i år. Våre produkter er tørkede epler og eplemost. Vi driver gården Rinde i Sauherad. Ei bygd som er regnet for å være en av de beste fruktbygde­ne i Norge, forklarer Kjell Ivar Schia. Han hadde fått salgsplass i den «nye» kafeen.

– Her har vi fått en plass hvor besøkene lett får øye på hva vi selger. Prøv gjerne et lite beger med most laget av eplesorten Åkerø. Den er suveren for denne type drikker, forklarer Schia.

– Vi har kjørt fra Tinn for å kjøpe denne eplemosten. Og det er ikke første gangen vi gjør det, sier Åge Strand fra Rjukan. Han og kona hadde tydeligvis god erfaring med å besøke julemarked­et på Rauland.

Signerte bok

I år hadde også forfatter og frilansjou­rnalist Kjell Bitustøyl innfunnet seg for å fortelle og signere en bok kalt Kraftlaget.

– Den handler om kraftselsk­apets liv og virke gjennom 75 år. En bok hvor jeg har hentet det meste av historien fra styrerefer­ater i selskapet og fra herredstyr­ereferater i årene mellom 1934 og 1964. Det har vært en spennende lærdom som jeg nå videreform­idler til folket, sier Kjell Bitustøyl.

Han tror også at boka kan ha interesse for folk i Tinn, ettersom flere forhold omtalt i boka, tar for seg forhold hvor både Sam Eyde og tinndøler har spilt en rolle knyttet til kraftforsy­ningen til Møsstrond og Rauland.

Sånn kan det oppleves å være på julemarked ved Telemarkst­unet. Et marked som avsluttes neste helg.

 ?? ALLE FOTO: ASBJØRN TORGERSEN ?? JULEHANDEL: M an ge me n n e ske r kjøpt hån dve rkspro dukte r på jule marke de t på Te le markstun e t.
ALLE FOTO: ASBJØRN TORGERSEN JULEHANDEL: M an ge me n n e ske r kjøpt hån dve rkspro dukte r på jule marke de t på Te le markstun e t.
 ??  ?? KREMMER: Kje llIvar Schia fra Akke rhauge n se lge r e ple pro dukte r o g hadde fått n y salgsplass so m han var fo rn øyd me d.
KREMMER: Kje llIvar Schia fra Akke rhauge n se lge r e ple pro dukte r o g hadde fått n y salgsplass so m han var fo rn øyd me d.
 ??  ?? BAKER: To rbjørn Løvaas har te kn ikke n i o rde n n år han kje vle r ut de ige n so m skalbli tilve lsmake n de le fse r.
BAKER: To rbjørn Løvaas har te kn ikke n i o rde n n år han kje vle r ut de ige n so m skalbli tilve lsmake n de le fse r.
 ??  ?? SIGNERTE: Kje llBitustøy­lfo rtalte o m o g sign e rte bo ka han har kalt «Kraftlage t».
SIGNERTE: Kje llBitustøy­lfo rtalte o m o g sign e rte bo ka han har kalt «Kraftlage t».
 ??  ?? HÅNDARBEID: De t var man ge flo tte hån dstrikke de vo tte r å kjøpe .
HÅNDARBEID: De t var man ge flo tte hån dstrikke de vo tte r å kjøpe .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway