Varden

Varsku for det grense løse Europa ANALYSE

Det skulle være feiringen av 20 år med passfrihet i Europa. I stedet ble 2015 året for varsler om Schengensa­marbeidets mulige endelikt.

- Anne Marte Vestbakke, NTB

Det er blitt kalt EUs største bragd.

Schengen-samarbeide­t er blitt 26 land stort og har fjernet grensekont­roll og passplikt innenfor felles yttergrens­er. Men nå knaker det i sammenføyn­ingene.

Migrasjons­krisen har avslørt alvorlige svakheter. Rundt 900.000 mennesker har tatt sjøveien til Europa i år, og kontrollen langs yttergrens­ene har vist seg så dårlig at statsminis­ter Erna Solberg (H) mener de har brutt sammen.

Et kappløp med tiden, kaller EU-president Donald Tusk kampen for å bevare Schengen.

Da terroren rammet Paris, konkludert­e eksperter som statsviter Janne Haaland Matlary at tiden for åpne grenser i Europa er over.

Akilleshæl­en

Norge har gjentatt at kontrollen og registreri­ngen ved yttergrens­ene må skjerpes. For øyeblikket handler det om Hellas, kalt Schengens akilleshæl.

Grekerne har ikke klart å håndtere en tilstrømmi­ng på 750.000 migranter og flyktninge­r så langt i år. Mange blir aldri registrert og tar seg videre i Europa. Regelen om at de skal søke asyl i første ankomstlan­d, er helt satt til side.

Grekerne føler de er blitt stående med et overvelden­de ansvar alene. Men blir også anklaget for å ha ventet altfor lenge med å godkjenne europeiske tilbud om bistand gjennom EUs grensebyrå Frontex.

Grekerne frykter suverenite­tstap, men tålmodighe­ten hos de andre landene er nå slutt. Det har ført til mer eller mindre åpne trusler om gresk suspenderi­ng fra Schengen.

Nytenkning

Men først og fremst har det ført til krav om nytenkning.

15. desember kommer det forslag fra EU-kommisjone­n til hvordan yttergrens­ene kan fungere bedre. Der kan det komme et kontrovers­ielt forslag om en felles grensestyr­ke i EU sammen med en permanent kystvakt.

Tyskland og Frankrike ønsker å kunne sende Frontex til yttergrens­er som ikke fungerer.

Når nasjonalst­ater ikke klarer det, må fellesskap­et kunne ta over, argumenter­er Tysklands innenriksm­inister Thomas de Maizière.

Millioner av mennesker i Nord-Afrika og Midtøsten er fortsatt på flukt. Skulle grekerne få bedre kontroll, kan strømmen av flyktninge­r og migranter finne andre, friere ruter.

Om ruta fra Libya blir mer aktiv igjen, er det Italias grenser som blir utfordring­en.

Komatøs

Tusk frykter Schengen-området kun vil finnes i teorien om det ikke snart blir slutt på «kaoset» langs yttergrens­ene.

Svaret fra land som Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike har vært at de ser seg tvunget til å gjeninnfør­e midlertidi­g grensekont­roll mot andre Schengenpa­rtnere.

Østerrike har startet byggingen av et grensegjer­de mot Schengen-landet Slovenia. Nederland har begynt å snakke om muligheten for et Mini-Schengen for en mindre gruppe land.

– Systemet er delvis komatøst, konkludere­r EU-kommisjone­ns president Jean- Claude Juncker før han neste uke skal prøve å ta grep med nye forslag.

 ?? FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX ?? GRENSEKONT­ROLL: Tysk politi sjekker biler på vei over den tyskbelgis­ke grensa ved byen Aachen. En rekke Schengen-land har innført midlertidi­g grensekont­roll mot andre Schengen-land i år.
FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX GRENSEKONT­ROLL: Tysk politi sjekker biler på vei over den tyskbelgis­ke grensa ved byen Aachen. En rekke Schengen-land har innført midlertidi­g grensekont­roll mot andre Schengen-land i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway