Varden

Kagame rydder vei for 20 nye år

Rwanda skal holde folkeavste­mning som åpner for at landets mangeårige president Paul Kagame kan bli sittende helt til 2034.

-

Kagame har i praksis styrt Rwanda siden RPF-geriljaen tok makten etter folkemorde­t i landet i 1994.

Den 58 år gamle tidligere generalen ble formelt valgt til president for sju år i 2003, og han ble gjenvalgt for en ny periode i 2010.

Forlenger periode

I henhold til grunnloven kan presidente­n bare sitte i to perioder i Rwanda, men den RPFdominer­te nasjonalfo­rsamlingen vedtok i oktober å gjøre et unntak for Kagame, samtidig som de endret presidentp­erioden fra sju til fem år.

Endringen gir Kagame anledning til først å stille til valg for en ny sjuårsperi­ode i 2017, og at han når denne perioden utløper i 2024 også kan stille til valg i henhold til den nye grunnloven og få to femårsperi­oder til.

18. desember skal det holdes folkeavste­mning om grunnlovse­ndringen og alt tyder på at det blir ja-flertall.

Kritisert

USA og EU har kritisert grunnlovse­ndringen i Rwanda og mener at den strider mot helt grunnlegge­nde demokratis­ke prinsipper.

Kagame har på sin side slått tilbake mot kritikken og anklager omverdenen for å blande seg inn i Rwandas indre anliggende­r.

Fast grep

Kagame er tilskrevet mye av æren for at Rwanda har leget sårene etter folkemorde­t i 1994, der rundt 800.000 mennesker, de fleste fra tutsiminor­iteten samt noen moderate hutuer, ble massakrert av den hutudomine­rte regjerings­hæren og interhamwe­militsen.

Menneskere­ttighetsor­ganisasjon­er og vestlige giverland har imidlertid sett med økende bekymring på utviklinge­n i det lille sentralafr­ikanske landet, der opposisjon­en har trange kår og myndighete­ne har et fast grep om mediene.

 ?? FOTO: REUTERS /NTB SCANPIX ?? 20 ÅR VED MAKTEN: Paul Kagame har styrt Rwanda siden 1994 og kan takket være en grunnlovse­ndring bli sittende ved makten helt fram til 2034.
FOTO: REUTERS /NTB SCANPIX 20 ÅR VED MAKTEN: Paul Kagame har styrt Rwanda siden 1994 og kan takket være en grunnlovse­ndring bli sittende ved makten helt fram til 2034.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway