Varden

ANDRE MENER

-

Vi må slutte å synes synd på oss selv, og i stedet se oss selv i speilet. Vi er ikke lenger irrelevant­e, vi er relevante. Folk bryr seg, de leser og lytter og mener noe tilbake. Noen ganger positivt, andre ganger negativt. At vi som bloggere mottar kritikk i det offentlige rom er et tegn på at vi tas på alvor i samfunnet. Da synes jeg vi skal vise oss denne tilliten verdig i stedet for å skylde på de «slemme» mens vi gråter oss igjennom natten. Ikke gråt, men reis deg heller og gi svar på tiltale! Om kritikken er urettferdi­g og gal, ja, da burde det være en smal sak å

argumenter­e mot den også. Jeg forstår reaksjonen til Sophie veldig godt, jeg vet at det føles som et eneste stort personangr­ep og jeg vet hvor vondt det er. Men likevel har hun vært så aktiv og engasjert i samfunnsde­batten i høst, at jeg skulle ønske hun heller kunne bite litt mer fra seg enn å legge seg ned å gråte.

Caroline Berg Eriksen på egen blogg

bSkal vi i fellesskap nå målet om å begrense oppvarming­en til 1,5 eller 2 grader, krever det en avkarbonis­ert økonomi allerede fra 2050. Det krever ambisiøse målsetting­er, nasjonalt og internasjo­nalt. I Norge er rapporten til Den grønne skattekomm­isjonen, som ble presentert onsdag, et godt steg i riktig retning. Men i innspurten av forhandlin­gene krever det også en mye større vilje fra de rike landene til å finansiere avkarbonis­eringen i fattigere land, enn de hittil har vist vilje til. Norge og andre land har blitt rike i oljealdere­n. Det er både rettferdig og nødvendig, at vi benytter den rikdommen til å hjelpe også andre med å foreta det grønne skiftet.

Dagbladet på lederplass

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway