Varden

Nei takk til billig buss

- Kjetil Norheim Elitebilis­t

Nå er de i gang igjen, med bussbillet­ter til ti kroner. I forkant av neste års bygging av Grenlands svar på den forhatte Berlin-muren skal vi stakkars bilister fristes til å ta bussen og la privatbile­n stå. Men vil vi egentlig det?

Ikke jeg, i alle fall. Jeg synes det er mye mer behagelig å gå ut i garasjen, sette meg inn i de deilige skinnseten­e i den oppvarmede kupeen i min premiumbil av germansk herkomst (ære være Webasto dieselvarm­er, forresten), trykke på fjernkontr­ollen til garasjepor­ten, starte den nydelige treliters rekkesekse­rmotoren og kjøre de to milene som avsluttes nede i parkerings­kjelleren på min arbeidspla­ss. Bussen kan selvsagt ikke konkurrere med dette. Bussen i nnebærer for meg en gåtur til bussholdep­lassen, noe som kan være en prøvelse i norsk klima. Så skal man vente på bussen, kanskje i mange kuldegrade­r. Når bussen kommer, skal man helst finne et sted å sitte. Ikke sikkert det er så enkelt, med skoleungdo­m som legger beslag på to seter – ett til seg selv og ett til skolesekke­n – unnskyld, Michael Kors-veska med Mac’en. Så skal man kanskje bytte buss underveis, det kan innebære nye minutter med venting. Ikke alltid bussen tar korteste vei mellom A og B heller, man kan bli meget lokalkjent av å sitte og kikke ut gjennom bussvindue­t. Endelig – etter dobbelt så lang tid som vanlig og etter en ny gåtur fra bussholdep­lassen kommer man frem til arbeidspla­ssen. Så er det åtte timer på jobben og hele prosessen i omvendt rekkefølge på ettermidda­gen. Nei takk til buss – for meg er det personbile­n som gjelder. I min premiumbil med nypris på 800.000 kroner nyter jeg komforten mens jeg lytter til mitt favorittra­dioprogram. Gjennom vinduene kan jeg se ut på dem som står på holdeplass­ene og venter på bussen. Skoleungdo­m, pensjonist­er og andre som ikke er så heldige at de disponerer privatbil. Av tungt beskattede inntekter har jeg betalt for denne bilen, i tillegg til de tusenvis av kroner jeg hvert år betaler i drivstoffa­vgifter og årsavgift. Det skulle da bare mangle at jeg ikke skal få lov til å bruke bilen slik jeg vil, hvor jeg vil, når jeg vil. Her skal ingen komme og si at jeg skal la bilen stå og ta bussen i stedet. Vi må redde miljøet, sier de. Den jobben kan andre ta seg av. Jeg gjør som de fleste innbyggere – inkludert politikere og samfunnsto­pper – både her i Siljan og ellers i Grenland gjør, tar bilen – alltid, overalt, uansett. At en del mennesker i politisk korrekt ånd snakker varmt om bussen, er en annen sak. Og forresten – når bomringen kommer i 2016, skal jeg suse forbi antennepun­ktene gratis – i elbil. Smilende fra øre til øre, vel vitende om at de nye veistubben­e er det andre som betaler.

 ?? FOTO: REIDAR PEERSEN ?? FRISTER IKKE: Av fle re grunne r friste r de t ikke å ta busse n for Kje til Norhe im i Siljan.
FOTO: REIDAR PEERSEN FRISTER IKKE: Av fle re grunne r friste r de t ikke å ta busse n for Kje til Norhe im i Siljan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway