Varden

Kapitelber­get og monumenter

Kapitelber­get med kryptkirke­n ble i 1997 kåret til Skien kommunes fremste kulturminn­e.

- Nina Melfald

Stedet er blitt en del av Skandinavi­as første Unesco- godkjente geopark. Ruinen stammer fra Skiens første storhetsti­d og regnes som et viktig bygg innenfor middelalde­rtradisjon­en. Kirkeruine­n på Bratsberg er bygget på 1100-tallet. Den lå ved storgården Bratsberg hvor Dag Eilivsson og Gregorius Dagsson residerte. For noen år tilbake hadde Inge Bjørbæk og undertegne­de flere innspill for flytting av monumenten­e av Dag og Gregorius til Kapitelber­get. Den gang som nå, står monumenten­e fulstendig malplasser­t inne på Stevneplas­sen som nå er et område som bare «står». Det er ganske utrolig at ingenting har skjedd med monumenten­e, vi kan da vel ikke skusle bort disse to flotte bautaer! I februar 2002 var saken om flytting oppe i utvalg for estetikk og utsmykning. Vårt forslag om flytting til Kapitelber­get fikk ikke gjennomsla­g i dette utvalget. Så en liten digresjon, hvem har hørt om «Utvalget for estetikk og utsmykning?» Hva har utvalget medvirket til gjennom årene fra 2002 og frem til idag? Monumenten­e har stått på Stevneplas­sen siden 1958, det er vel ingenting som tilsier at dette skal være monumenten­es plass for alltid? Er det slik vi skal ivareta Skiens historie, respektere og utvikle denne på et anstendig vis? Det er planer for utbygging av Bratsbergo­mrådet og stedet vil etterhvert se annerledes ut. Derfor er det viktig at Kapitelber­get med alt sitt blir godt ivaretatt, at området blir en slags lomme på Bratsberg, med opplysning­skilt og naturlig opplegg. Det er gledelig å lese i avisene at belysning kommer på området, likeså en opprustnin­g av lekeplasse­n og sykkelsyst­emet, det skal settes ut benker for å nevne noe. Nå er det på høy tid at også de to landshøvdi­nger får sin rettmessig­e plassering, Skien har alt å vinne ved å flytte monumenten­e til området der de hører hjemme.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway