Varden

Ingen for små

De fleste bryterne var ikke gamle nok til å kjempe om KM, men det blir de en dag – og nå med en krets som er oppe og går igjen.

- Bjørn Borge bjorn.borge@varden.no

Den skal tidlig brytes, som god mattekjemp­er skal bli. Hvor gode Elias og Levie blir, får historien vise, men de bidro til å gjøre helgens bryte-KM til en morsom sak.

SKIEN Kretsmeste­rskapet i Gulsethall­en hadde rundt 60 på matta, og de mange unge både sjarmerte og imponerte.

– All ære til klubbene som står på med rekrutteri­ngsarbeid. Det er en god stamme av yngre, sier Morten Brekke.

Han var ikke til stede lørdag, men med en merittlist­e som overgår de flestes innen idretten, er han alltid til stede for brytesport­en.

Vekket kretsen

Nå er han leder av en brytekrets som er vekket til live.

– Kretsen hadde ligget nede siden 2008. Skal vi komme noen vei, trenger vi en krets som bidrar, sier han som tok lederklubb­a selv.

Noen små detaljer mangler fra å være helt operativt, og Brekke tripper etter å komme i gang.

Han er ikke først og fremst på jakt etter fem- og seksåringe­ne som vinner sjarmprise­n i stevner. Den jobben mener han ligger i klubbene.

Få fram gode

– Vi må bygge et samarbeid mellom klubbene, slik at vi får fram enda flere gode brytere. Det er flere som kan ta lange steg, mener han som har Urædd, Gulset, Snøgg, Tuddal og Skien Håndbakklu­bb under sin paraply.

Samt noen sørlending­er, siden nystartede Kristiansa­nd er plas- sert i krets med telemarkin­gene.

– Kretsen skal være et supplement til å få spisset arbeidet, sier Brekke.

Selv om KM-klassene bare var sju, var det flere spennende kamper lørdag.

Sterk Tangen

En av dem som imponerte mest, var arrangørkl­ubbens Jacob Tangen, som vant 55-kilosklass­en i G15.

– Bra å få noen kamper, og det er selvsagt morsomt å vinne, sier 15-åringen.

Det var ingen stor overraskel­se, siden Tangen er dobbelt norgesmest­er i sin aldersklas­se, men litt ekstra stas å gjøre det på hjemmebane.

– Det eneste kjipe, er at her må vi være med og rydde, sier mesteren med et smil.

Brekke, som også er trener i Gulset, nøler ikke med å utrope Tangen til en som kan nå langt.

Spennende typer

– Både Jacob og Samuel Andreassen har erfaring med landslag, og er spennende typer. At Jacob vant, var ingen overraskel­se. Han er teknisk god, har stor eksplosivi­tet i kroppen og kan det aller meste. Fra 1. januar er han ungdomsbry­ter, og det blir spennende å følge.

Det kan flere bli, hvis de mange rekruttene blir med videre. Snøgg stilte med omtrent halvparten av deltakerne lørdag, og dominerte i de yngste klassene.

Gulset hadde full kontroll på tidsramme og innhold, og sørget for at noen fikk en ekstra kamp mot slutten av mesterskap­et, og i samme periode fikk mikskamper opp stemningen.

Både kjønn og stilart var ulike i disse, og hvem som ble det såkalt sterkeste kjønn, var opp til hver enkelt å vurdere.

 ?? FOTO: BJØRN BORGE ??
FOTO: BJØRN BORGE
 ??  ?? MESTER: Jacob Tangen innfridde som favoritt i G15 55 kilo, og syntes det var morsomt å vinne KM-gull på hjemmebane –selv om han har norske gull som topper det.
MESTER: Jacob Tangen innfridde som favoritt i G15 55 kilo, og syntes det var morsomt å vinne KM-gull på hjemmebane –selv om han har norske gull som topper det.
 ??  ?? 60: Rundt 60 brytere stilte i lørdagens KM-stevne, de aller fleste for unge til å kjempe om KM-titler.
60: Rundt 60 brytere stilte i lørdagens KM-stevne, de aller fleste for unge til å kjempe om KM-titler.
 ??  ?? ULIK: Anne Svarstad og Mats Moen hadde en ekstrakamp i ulik stilart. Det ble hektisk og jevnt.
ULIK: Anne Svarstad og Mats Moen hadde en ekstrakamp i ulik stilart. Det ble hektisk og jevnt.
 ??  ?? GREP: De yngste viste at de har godt grep på bryting.
GREP: De yngste viste at de har godt grep på bryting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway