Varden

Telemarkin­ger som svever langt igjen

Dommere og lengdemåle­re har i mange år vært Telemarks bidrag på den nasjonale scenen. Nå kan den sportslige mørketiden være på hell.

- Bjørn Borge bjorn.borge@varden.no

Team Telemark Hopp har bare eksistert i et drøyt halvår, men viser i norgescup at man er på sporet av noe.

– Vi startet nederst på listene, avanserte til midten, og nå har vi plassering­er nesten i toppen, sier 16 år gamle Sander Bjørndalen.

Den lovende Heddal-hopperen var en av flere fra teamet som gjorde jobben som prøvehoppe­re under ukens COC- og FIS-renn i Tveitanbak­ken.

– Jeg tar det mest som trening. Tenker egentlig ikke noe særlig på hvem som ellers er her. For meg er det viktig og nyttig å få så mange hopp som mulig, sier unggutten på vegne av en gruppe prøvehoppe­re som viste de internasjo­nale deltakerne at Team Telemark har mer å by på enn å sjekke ut fart og forhold i bakken.

Flere av prøvehoppe­rne, inkludert Bjørndalen, landet langt ned i en bakke de kjenner godt.

TiT-base

Med Toppidrett­sgymnaset i Telemark som hovedbase, bygger Team Telemark Hopp et miljø – både sportslig og sosialt.

Bjørndalen er glad for muligheten.

– Jeg får et bedre utgangspun­kt for satsingen via skolen, og det er veldig gøy å se hvordan teamet begynner å hevde seg i norgescupr­enn. Slikt motiverer hele gruppa.

Allerede i gang

Tiden med dårlig rekrutteri­ng og få hoppere, er ikke historie, men det fremadstor­mende teamet håper å snu en trend.

– Vi begynner å få resultater, så det er i ferd med å komme seg, mener Bjørndalen, som ikke er veldig opptatt av at det har vært syltynt med gode mannlige hoppere fra Telemark i lang tid.

– Om noen år er det annerledes?

– Ikke om noen år, vi er allerede i gang. Bare siden teamet ble startet, har det vært veldig klar framgang, understrek­er han som har et klart mål om å satse for fullt.

– Ja, jeg vil se hvor god jeg kan bli.

Favorittse­ier

Samme utgangspun­kt hadde mange av deltakerne i Tveitanbak­ken. Både blant kvinner og menn var det poengjakt med ver- denscup som mulig premie.

Sveitsiske Sabrina Windmuelle­r innfridde i kvinnenes kontinenta­l cup, og vant klart lørdag.

Anna Odine Strøm ble beste norske - på fjerdeplas­s i en bakke dyktige Heddal hadde preparert til en ypperlig tilstand.

 ?? ALLE FOTO: BJØRN BORGE ?? GODE TIDER: Sander Bjørndalen svever langt i Tveitanbak­ken. Riktignok bare som prøvehoppe­r, men 16-åringen er en av flere lovende telemarkin­ger.
ALLE FOTO: BJØRN BORGE GODE TIDER: Sander Bjørndalen svever langt i Tveitanbak­ken. Riktignok bare som prøvehoppe­r, men 16-åringen er en av flere lovende telemarkin­ger.
 ??  ?? TEAMWORK: Fire fra Team Telemark Hopp. f.v. Tor Håkon Gisholt, John Andre Langkaas, Sander Bjørndalen og Tobias Hauglien.
TEAMWORK: Fire fra Team Telemark Hopp. f.v. Tor Håkon Gisholt, John Andre Langkaas, Sander Bjørndalen og Tobias Hauglien.
 ??  ?? MOT TOPPEN: Joachim Eriksrød på vei mot toppen.
MOT TOPPEN: Joachim Eriksrød på vei mot toppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway