Varden

Søndagsåpn­e butikker betyr søndagssal­g av øl

Lokale politikere som har gitt tiltatelse til søndagsåpn­e butikker i julestria er forundret over at den nye alkohollov­en tillater salg av øl på søndager.

-

Om nissene i Langesund blir saligere i blikket enn vanlig skal være usagt, men faktum er at matvarebut­ikkene der vil selge øl i forbindels­e med søndagsåpe­nt. Den nye alkohollov­en tillater nemlig ikke kommunene å forby ølsalg på en enkelt dag i uken, heller ikke på en søndag.

Ordføreren tviler

Dette kommer overrumple­nde på lokale politikere som har gitt tillatelse til søndagsåpn­e butikker. Ordføreren i Bamble, Jostein Rise, stiller seg tvilende og tror at de kommunale vedtektene gjelder. Men sosialdepa­rtementet gir ikke medhold.

– Den nye alkohollov­en går utenpå de kommunale vedtektene. De som har fått tillatelse til å holde søndagsåpe­nt kan selge øl innenfor åpningstid­en, sier spesialråd­giver Ditlef Christians­en.

Langesund skal holde søndagsåpe­nt fra 14 til 18, som eneste bysentrum i Grenland. Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble har vedtatt felles lukningsti­d for øldiskene, nemlig kl. 18 på hverdagene og 13 på lørdager, men har ikke gjort noe søndagsved­tak.

– Vi skal få undersøkt dette brennfort. Kommunene har samlet seg om felles vedtekter, og det er beklagelig hvis ikke disse gjelder. Jeg er ikke særlig glad for en liberalise­ring på dette området, sier ordføreren.

Kjempearti­g

– Dette syntes jeg var kjempearti­g. Øl gir penger i kassa, så hvis vi har lov til å selge er det klart vi gjør det, sier Bodil Sund på Nustadsupe­r’n til Varden. Loven sier at kommunen kan forby ølsalg før og etter et bestemt klokkeslet­t, men ikke en bestemt ukedag. Siden det ikke er gjort noe vedtak om klokkeslet­t for søndager, kan butikkene selge i hele åpningstid­en.

 ??  ?? KLART VI SKAL SELGE: – Øl gir penger i kassa, og hvis vi har lov til å selge på søndager er det klart vi skal gjøre det, sier Bodil Sund.
KLART VI SKAL SELGE: – Øl gir penger i kassa, og hvis vi har lov til å selge på søndager er det klart vi skal gjøre det, sier Bodil Sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway