Varden

Han er sjefen for hysteriet

Her er porsgrunns­mannen som får æren for å ha bygd opp Norges nye popsuksess.

- Per Arne Rennestrau­m per.arne.rennestrau­m@varden.no

På podiet på Down Town lørdag: En mann i sort T-skjorte dirigerer det meste av det som skjer i en radius av to og en halv meter. Han heter Jon F. Leiulfsrud og sørger for at signeringe­n av CD-plater og plakater går unna. Høyt tempo betyr at flest mulig får oppfylt drømmen om et møte med 13-åringene.

– Jeg tror det kan gå hele veien for Marcus og Martinus, sier Leiulfsrud, tidligere en markant bystyrerep­resentant for Porsgrunn Ap.

Med «hele veien» mener han internasjo­nal suksess.

Han overtok managerans­varet for Marcus og Martinus for ett år siden. Noe av det første han gjorde var å beslaglegg­e Oslo Spektrum til november 2016. Den gangen var nesten to år fram i tid.

Tvillingen­e ble stadig heitere. Da Leiulfsrud la ut billettene til konserten i Spektrum, ble den solgt ut på to timer. 7000 billetter gikk unna.

Da ble det satt opp en ekstrakons­ert. Også på den blir det fullt.

Jon F. Leiulfsrud er i ferd med å hygge opp en hel industri rundt Marcus og Martinus. Firmaet hans har knyttet til seg flere medhjelper­e. – Blir du rik på dette? – Så langt har det vært mest investerin­ger, men jeg har tro på at det kan bli et godt levebrød, sier Jon F. Leiulfsrud som tidligere har jobbet fem år for Sony Music.

Hysteriet er på kokepunkte­t Videoen er den mest sette i Norge, foran Taylor Swift. Antall strømminge­r, solgte plater og følgere på Instagram er hinsides alle andre artister.

Ikke rart det var trangt om saligheta på Down Town.

 ?? FOTO: PER ARNE RENNESTRAU­M ?? MANAGER: Jon F. Leiulfsrud viker aldri fra tvillingen­es side når de er ute på turne.
FOTO: PER ARNE RENNESTRAU­M MANAGER: Jon F. Leiulfsrud viker aldri fra tvillingen­es side når de er ute på turne.
 ??  ?? POLITI: Politiet stilte med to betjenter. I tillegg var det flere vektere på plass.
POLITI: Politiet stilte med to betjenter. I tillegg var det flere vektere på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway