Varden

– Ikke tenk stort, tenk på barnas behov

Ikke alle roper hurra for Skiens planer om storbarneh­age i sentrum.

- b Fredrik Nordahl fredrik.nordahl@varden.no

Flere småbarneha­ger med en eller to avdelinger risikerer å bli lagt ned, om byen velger å gå for én storbarneh­age. Tufte barnehage på Venstrøp og Fuglespret­ten på Åfoss er blant de små som kan bli «faset ut», slik oppvekstsj­ef Grete Gjelten ser det.

Barns behov

Styrer ved Tufte, Gry Løkaas Kleppe, etterlyser fokus på hva som er barns behov i en barnehage Det er sørgelig om barn og foreldre mister valgfrihet­en til å søke seg til små barnehager. Det er mange barn som trenger tett oppfølging og en stabil bemanning, sier Tufte. Hun får støtte av kollega i Fuglespret­ten barnehage på Åfoss.

– I dagens samfunn har vi en del urolige barn som trenger forutsigba­rhet og små forhold i det daglige, sier Elisabeth Bals.

Vil ha debatt

Hun er styrer i Fuglespret­ten og har vært der de siste 19 årene. De andre medarbeide­rne der har også en tosifret antall år i snittansie­nnitet.

– Med vår struktur, med bare 15 barn i alle aldre, så lærer barna å ta hensyn. Dette er en vinnvinn situasjon hos oss, sier Bals. Hun er tydelig på hva hun kommer til å skrive når det kommer til høringsrun­den senere.

– Vi må ikke bare tenke stort, men også tenke på barna, sier hun og ser fram til at det kommer en debatt om hvorfor man absolutt må bygge store barnehager.

En annen som også ypper til debatt er Yngve Holmern. Den tidligere fylkespsyk­iateren etterlyser farlige analyser, framfor kun å tenke økonomi.

– Bare fordi man har et forlatt bygg, som ikke egner seg for eldre, så kan man ikke tenke at man sparer masse penger ved å putte 180 unger der. Man trenger ikke være utdannet psykiater for å skjønne at så store forhold ikke er bra for barn, sier Holmern.

 ??  ?? BARNAS BESTE: Styrer ved Fuglespret­ten barnehage på Åfoss, Elisabeth Bals, er tydelig på at barn mest av alt behøver
BARNAS BESTE: Styrer ved Fuglespret­ten barnehage på Åfoss, Elisabeth Bals, er tydelig på at barn mest av alt behøver
 ?? FOTO: FREDIRK NORDAHL ?? – SØRGELIG: Gry Løkaas Kleppe styrer ved Tufte barnehage synes det er sørgelig om små barnehager forsvinner.
FOTO: FREDIRK NORDAHL – SØRGELIG: Gry Løkaas Kleppe styrer ved Tufte barnehage synes det er sørgelig om små barnehager forsvinner.
 ??  ?? ETTERLYSER: Yngve Holmern etterlyser analyser som peker på barne- faglige fordeler for å etablere en storbarneh­age.
ETTERLYSER: Yngve Holmern etterlyser analyser som peker på barne- faglige fordeler for å etablere en storbarneh­age.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway