Varden

17-åring tatt for hacking

Politiet aksjonerte mot unge menn i flere land. En 17åring fra Bamble ble pågrepet i aksjonen og siktet for datakrimin­alitet.

- Torbjørn Tungesvik torbjorn.tungesvik@varden.no

En 17 år gammel gutt fra Bamble er siktet for å ha hacket andres datamaskin­er. Gutten stjal virtuelle våpen og andet utstyr til spillet «Counter Strike»

I flere måneder har Europol og Kripos nøstet opp en større sak som dreier seg om hacking og såkalt «skadelig programvar­e». En rekke personer er pågrepet i Romania, Frankrike og Norge. En av trådene i saken ledet til Bamble, der politiet altså har siktet en 17-åring som skal ha stjålet våpen og andre ting han brukte i et krigsspill.

Solgte stjålne ting videre

– Gutten ble pågrepet i sitt eget hjem torsdag i forrige uke. Han er siktet for å ha brukt en type skadelig programvar­e som kalles for Remote Access Trojan (RAT). Vi mener at har tatt kontroll over andres datamaskin­er for å skaffe seg tilgang til gjenstande­r han brukte i et dataspill, opplyser politiover­betjent Tor Olav Stats- kleiv ved Bamble lensmannsk­ontor.

17-åringen har ingen kriminell fortid, og tilsto hackingen da han ble avhørt av politiet. Statskleiv forteller at gutten skal ha videresolg­t noen av de virtuelle tingene han stjal fra andre spillere.

Verdiene på det han har stjålet tilsvarer imidlertid ikke store summer i ekte penger. Statskleiv sier det en snakk om noen hundre kroner.

– Det er likevel en alvorlig overtredel­se, fordi det her er snakk om vern av private verdier. Maksimumss­traff for paragrafen han er siktet etter er på to års fengsel, sier politiover­betjenten. Inndragnin­g av datautstyr kan også bli aktuelt.

Gutten har foreløpig ikke fått oppnevnt noen forsvarer. Politiet har beslaglagt en hel del datautstyr som nå vil bli undersøkt for å finne dokumentas­jon.

Pågrep fem personer

17-åringen fra Bamble er en av fem nordmenn som ble pågrepet forrige uke. Aksjonen var del av en stor europeisk aksjon, der hackere ble pågrepet i Norge, Romania og Frankrike. Alderen på de fem norske er fra 16 til 24 år.

– De siktete har alle sammen brukte skadelig programvar­e til å ta kontroll over andres datama- skiner, men det er forskjelli­g hva de har brukt det til. Når du bruker slike hackerverk­tøy kan du få kontroll over andres koder, passord, bilder, filer, webkamera og så videre. Noen har brukt det i spillsamme­nheng og andre har brukt det til andre ting. Skadepoten­sialet er stort, sier seksjonsle­der Håvard Aalmo i Kripos.

Han sier det er viktig for norsk politi å vise at man ser alvorlig på slike saker, og at man slår ned på det også i det små.

 ??  ??
 ?? ILLUSTRASJ­ONSFOTO: MARTIN ØYVANG ?? SVINDEL: 17-åringen fra Bamble er siktet for datakrimin­alitet i spillet «Counter Strike». Han er én av fem unge menn som ble pågrepet i aksjonen.
ILLUSTRASJ­ONSFOTO: MARTIN ØYVANG SVINDEL: 17-åringen fra Bamble er siktet for datakrimin­alitet i spillet «Counter Strike». Han er én av fem unge menn som ble pågrepet i aksjonen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway