Varden

Motorvei til Skien

- Tore Svarverud Kommentato­r

Bypartiet vil fremme forslag i Skien bystyre om å bygge en fire felts motorvei vest for elva fra E18 opp mot Skien sentrum. Gruppelede­r Tomas Bakken tok opp saken i sitt hovedinnle­gg i bystyret sist fredag, og på nyåret kommer selve forslaget på bordet.

Bypartiets hjertesak framfor noen er å legge fram alternativ­e løsninger til Bypakke Grenland. Det gjorde dem til bystyrets tredje største parti etter Ap og Høyre. Motorveien fra Skjelsvikd­alen og nordover mot Skien er ett av punktene i deres program, og det er en selvfølge at de forsøker å få det gjennomfør­t.

En slik motorvei er ikke med i Bypakke Grenland. Den legger bare opp til en del tiltak for å øke framkommel­igheten i området vest for elva. Tiltakene kan nok bli omfattende, men blir små sammenlikn­et med forslaget fra Bypartiet.

Når dette skrives såpass vagt, er det fordi Bypakke Grenland i en viss grad er en vei som blir til mens man går. Mye vil være åpent for avgjørelse­r underveis.

Men likevel er det helt usannsynli­g at forslaget vil bli vedtatt. Trass i suksessen som Bypartiet hadde ved kommuneval­get i Skien er det fortsatt et solid flertall både i Skien bystyre og andre organ som vil ha noe å si i en slik sak, for å utvikle Bypakke Grenland med den profilen den nå har: Framkommel­igheten skal bedres og flaskehals­er skal fjernes, men samtidig skal veksten i trafikk skje med andre transportm­idler enn personbil.

Uansett får vi en spennende debatt om trafikkløs­ninger, både for bilistene og andre.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway