Varden

Søker nye drivere

Etter femten år som kafedriver på Skåtøy i Kragerøskj­ærgården, ser Heidi Felle nå etter folk som vil overta driften fra 2016.

-

HEIDIS PARADIS:

KRAGERØ Skåtøy Kafé & galleri har blitt en viktig kulturinst­itusjon i Kragerø, med både konserter og utstilling­er året rundt. Både fastboende og sommergjes­ter har vært flinke til å besøke det koselige stedet, men nå synes Helle det er på tide at noen andre overtar Etter 15 gode .–og spennende år med fine samtaler, musikalske og kunstneris­ke opplevelse­r, gle- der, sorger og minner for livet stenger jeg Kaféen, skriver hun på kafeens Facebook-sider.

Leier ut bygget

Hun eier bygget, og ser i utgangspun­ktet for seg å leie ut lokalene til den eller de som ønsker å prøve seg som drivere av kafeen på øya med ca 250 fastboende året rundt, og tusenvis av feriegjest­er om sommeren.

– Jeg fyller seksti år snart, så nå synes jeg liksom at det var på tide å la noen andre få prøve seg. Jeg har fått mye god hjelp, men i utgangspun­ktet er jo dette noe jeg er ansvarlig for å holde gående på egenhånd, sier hun til Varden. Hun vedgår at det er vemodig. – Det har jo blitt en livsstil dette, men på et eller annet tidspunkt måtte jeg bestemme meg for at nok var nok, så får vi heller se om jeg kan bidra til kulturlive­t og kafeen på en annen måte i

LOKALENE ER KLARE:

årene som kommer, sier hun.

Egen leilighet

Huset som rommer kafeen har en leilighet, så hun mener det burde være et attraktivt sted å drive for noen som vet hvordan dette skal gjøres.

– Jeg har allerede fått noen henvendels­er fra folk i bransjen, men nå må de få bli ferdig med julebordse­songen først, så de får tenkt seg ordentlig om, sier hun, uten å røpe noen aktuelle navn.

Populært sted

Mange forbinder kafeen med de mange konsertene gjennom sommeren, blant annet i forbindels­e med Vise- og poesifesti­valen, som tidligerev i år ble besluttet å legges i dvale, da ingen meldte sin interesse for å arrangere den i 2016. I sommer satte Felle i gang med konseptet Øylarm etter modell av «Bylarm», der unge musikere lar seg høre av et større publikum for første gang, men hun er usikker på om dette blir videreført.

– Det er mange muligheter her ute. Så får vi se hva nye drivere får til. Jeg håper inderlig at noen vil sørge for å holde dørene åpne i kafeen neste år også. Noe annet ville jo vært veldig synd!

Nils Skumsvoll

 ?? FOTO: FREDRIK PEDERSEN ?? Etter femten år håper Heidi Felle det er noen andre som vil ta utfordring­en med å drive den populære kafeen på Skåtøy videre.
FOTO: FREDRIK PEDERSEN Etter femten år håper Heidi Felle det er noen andre som vil ta utfordring­en med å drive den populære kafeen på Skåtøy videre.
 ??  ?? Kafeen på Skåtøy er et sted mange forbinder med gode kulturoppl­evelser.
Kafeen på Skåtøy er et sted mange forbinder med gode kulturoppl­evelser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway