Varden

... men vi har for få boliger samme

-

BOLIGMANGE­L:

Det bygges for få boliger på landsbasis sammenlign­et med befolkning­sveksten. I Oslo bygges det minst sammenlign­et med veksten i antall innbyggere, viser boligstati­stikken for november 2015.

OSLO – Oslo er hovedprobl­emet. Her bygges det altfor få boliger sam-

LIKESTILLI­NG:

menlignet med befolkning­sveksten. Kommunen trenger opptil 7.000 boliger hvert år, men det bygges bare 3.000. Det er hovedårsak­en til den sterke prisvekste­n vi har i Oslo, sier administre­rende direktør Per Jæger i Boligprodu­sentenes Forening .

Mandag presentert­e foreningen boligstati­stikken for november 2015.

Størst økning i Akershus

Det er store geografisk­e forskjelle­r i fylkesendr­ingene i påbegynt boligbyggi­ng. – Vi trenger 37.000 boliger i Norge ut fra befolkning­sveksten. Og vi bygger nå 30.000. I Buskerud, Østfold og Hordaland bygges det for lite boliger, forklarer Jæger.

– I Akershus bygges 5.500 boliger akkurat nå. Så det bygges flere enn det er akutt behov for. Men dersom vi slår sammen tallene fra Oslo og Akershus så bygges det altfor få boliger, understrek­er Jæger.

Jæger mener regjeringe­n bør komme raskt på banen med bo-

 ??  ?? Norge er det aller beste landet i verden å bo i, ifølge en ny FN-rangering.
Norge er det aller beste landet i verden å bo i, ifølge en ny FN-rangering.
 ?? FOTO: NTB SCANPIX ?? Oslo trenger opptil 7.000 boliger hvert år, men det bygges bare 3.000. Her fra boligbyggi­ng i Nydalen.
FOTO: NTB SCANPIX Oslo trenger opptil 7.000 boliger hvert år, men det bygges bare 3.000. Her fra boligbyggi­ng i Nydalen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway