Varden

Etterlyser asylsolida­ritet i Europa

-

BER ØST-EUROPA GJØRE MER:

– Det er andre europeiske land som må ta større ansvar, sier europamini­ster Vidar Helgesen og etterlyser sammen med resten av Norden større solidarite­t i migrasjons­krisen.

BRUSSEL – De fire landfaste nordiske landene er på topp sju-lista over flyktninge­r og migranter per capita. Derfor er vårt fremste prosjekt at vi må jobbe sammen for å få flere europeiske land til å bidra, sier Helgesen (H) til NTB etter å ha møtt utenriksmi­nistrene fra Sverige, Danmark og Finland i Brussel mandag .

Appellen rettes først og fremst til østeuropei­ske land som mottar færre asylsøkere.

– Land som hittil har vært betydelige mottakere av europeisk solidarite­t, bør nå også vise at de kan være givere av europeisk solidarite­t, sier Helgesen.

De nordiske landene har hatt en svært ulik tilnærming til migrasjons­krisen. Mens Norge, Danmark og Finland har vært restriktiv­e, har Sverige vært åpne. Men nå er asylpoliti­kken strammet betydelig inn også i Sverige.

– Det er nok større samsvar på politikken mellom de nordiske landene nå enn det noensinne har vært, mener Helgesen.

I tillegg til å be om større europeisk solidarite­t i migrasjons­krisen, er landene enige om å utveksle informasjo­n mer systematis­k og samarbeide tettere på retur.

(NTB)

 ?? ARKIVFOTO: NTB SCANPIX ?? Øst-Europeiske land som har vært betydelige mottakere av europeisk solidarite­t, bør nå vise vise solidarite­t tilbake gjennom å ta i mot flere flyktninge­r og migranter, sier europamini­ster Vidar Helgesen.
ARKIVFOTO: NTB SCANPIX Øst-Europeiske land som har vært betydelige mottakere av europeisk solidarite­t, bør nå vise vise solidarite­t tilbake gjennom å ta i mot flere flyktninge­r og migranter, sier europamini­ster Vidar Helgesen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway