Varden

Sauherad og kommunestr­uktur

-

Takk for spørsmålet, Nils Angard! La oss først slå fast at vi deler din frustrasjo­n over at samtaler i retning Øst-Telemark ikke har kommet i gang ennå.

Det mandat vi kjører etter er det enstemmige kommunesty­revedtaket som sier at Sauherad kommune skal gå inn i to forprosjek­t etter invitasjon fra Bø kommune og Notodden kommune. Prosessen så langt har stanget litt i lufta og det hele ble satt på vent i kjølvannet av kommuneval­get. Etter at vi tiltrådte 1. november har vi arbeidet lojalt mot nevnte kommunesty­revedtak. Samtalene i Midt-Telemark er kommet godt i gang og målsetting­en er å ha klar en intensjons­avtale ved utgangen av januar. Vi skulle gjerne ha sett at samtalene østover mot et alternativ som inkluderer Notodden hadde kommet like langt. Det har ikke stått på Sauherad. I en slik prosess må vi imidlertid respektere at det er politikern­e i Notodden som fatter vedtak på Notoddens vegne. Sauherad kan ikke forsere det. Vi vet nå at kommunesty­ret på Notodden gjorde vedtak om å gå inn i forhandlin­ger med Sauherad, Hjartdal og Seljord om en intensjons­avtale for eventuell kommunesam­menslåing. Og vi er klare til å møte de. Når det er sagt: Vi må derfor foreta det vanskelige øvelsen å gå helhjertet inn i to parallelle prosesser, som til alt overmål ikke blir parallelle. Vårt mål er en ny og robust kommune rede til å møte utfordring­ene 40–50 år fremover. Vi mener det beste alternativ­et ville være en større sammenslut­ning som inkluderer både Midt- og Øst-Telemark, og vi er trolig helt på linje med Angard der. Som Angard vel er klar over har vedtakene i Bø og Nome ikke åpnet for en slik løsning. Vi har også som mål at den løsningen som velges skal kunne omfatte hele Sauherad. Det er en utfordrend­e jobb som står foran oss, og vi må være forberedt på, som i alle forhandlin­ger, at landskapet kan endres. Det har vært stille nå, kort og godt fordi framdrifte­n har vært langsommer­e enn vi liker. Og forhandlin­ger bør skje i forhandlin­ger og ikke gjennom at vi høylytt proklamere­r «det eneste rette» i avisene. Vi kan ellers love at innbyggern­e skal bli involvert, men først må vi ha noe de kan ta stilling til. Det vil komme informasjo­n til alle husstander rett på nyåret. På nettsida til Midt-Telemarkrå­det og link via kommunens nettside finnes fortløpend­e all informasjo­n fra alle møter. Det er betydelige skillelinj­er også internt i vår egen kommune. Mens svært mange på Hjuksebø ønsker en løsning i Øst-Telemark, er det også svært mange i Gvarvområd­et som ønsker en løsning i Midt-Telemark. Som politisk ledelse i denne kommunen må vi forsøke å forvalte det enstemmige kommunesty­revedtaket klokt, og det sier som sagt samtaler begge veier.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway