Varden

DET HENDTE

-

STORFILM:

1939

«Tatt av vinden» hadde premiere. Filmen var basert på Margaret Mitchells roman fra 1936, og regissert av Victor Fleming. Produksjon­en fikk en trang fødsel. Først måtte man vente i to år på at Clark Gable skulle bli tilgjengel­ig. Hele 1.400 skuespille­re ble vurdert til den kvinnelige hovedrolle­n som Scarlett O’Hara, før man omsider bestemte seg for Vivien Leigh. Dessuten fikk to regissører sparken før Victor Fleming overtok roret. «Tatt av vinden» ble nominert til tretten Oscarprise­r og vant åtte.

1944

Orkesterle­deren Glen Miller forsvant over Den engelske kanal. Miller var på vei til Paris for å opptre for de amerikansk­e styrkene som var stasjonert der, da flyet han satt i forsvant fra radaren. Verken Miller eller flyet ble noensinne funnet. Blant hans mest berømte innspillin­ger er «In the Mood» og «Moonlight Serenade», begge fra 1939.

1995

Den ukjente fotballspi­lleren Jean-Marc Bosman ble berømt over natten da EU-domstolen i Luxembourg avsa den såkalte Bosman-dommen. Bosman hadde spilt for kubben FC Liège i belgisk andredivis­jon. Da kontrakten hans gikk ut i 1990, ønsket Bosman en overgang til franske Dunkerque, men Liège nektet å la ham gå fordi klubbene ikke kunne bli enige om en overgangss­um.

Bosman stevnet Liège inn for EU-domstolen, som slo fast at fotballspi­llere i EU kan gå fritt til en ny klubb når kontrakten deres utløper. Betegnelse­n «Bosmanspil­lere» brukes fremdeles om fotballpro­ffer i denne kategorien.

BESPISNING:

 ??  ??
 ??  ?? Noen spleiser på mat til juleavslut­ningen selv, mens det i fylkeskomm­unens administra­sjon brukes 100 kroner per person.
Noen spleiser på mat til juleavslut­ningen selv, mens det i fylkeskomm­unens administra­sjon brukes 100 kroner per person.
 ??  ?? Vivien Leigh og Clark Gable spilte i «Tatt av vinden».
Vivien Leigh og Clark Gable spilte i «Tatt av vinden».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway