Varden

Det kan bli slutt på gratis foajékonse­rter

Ibsenhuset kan bli nødt til å kutte ut gratiskons­erter og egne arrangemen­ter.

-

ALVORLIG:

SKIEN Idag møtes kulturhuse­ts styre for å avgjøre hva de skal gjøre. Fredag kveld bevilget Skien bystyre et tilskudd på 7,3 millioner kroner til Ibsenhuset for 2016. Det er en økning på 2,7 prosent i forhold til i fjor. Men det er 850.000 mindre enn hva kulturhuse­t hadde bedt om og budsjetter­t med.

Dette skjer i en situasjon der de har meldt om at de sliter med sviktende inntekter fra konferanse­markedet. Det var ingen politisk uenighet om størrelsen på tilskuddet.

Få minutter etter vedtaket la Suoni-dirigent Øyvind Strand ut en kommentar på Facebook der han syrlig takket politikern­e for julegaven.

– Dette fører til færre lokale aktivitete­r, dyrere billetter, høyere husleie og antagelig slutt på de populære foajékonse­rter. «Suonis Jul» lørdag kan bli den siste, skrev han.

Stort engasjemen­t

Strands første innlegg utløste et sterkt engasjemen­t. I løpet av fredag kveld og lørdag var det skrevet i alt ca. 50 innlegg om saken. En av dem som øyeblikkel­ig engasjerte seg, var saksofonis­ten Frøydis Grorud. Hun kalte det «vanvittig trist» og «en utrolig tragisk prioriteri­ng».

Mens bystyremøt­et fortsatt pågikk for fullt, kastet flere bystyre medlemmer seg inn i nett-debatten. Både Signy Gjærum (V) og Jan Terje Olsen (H) mente seg Strand skrev, ikke var korrekt. Strand beklaget det som ikke var korrekt i sitt første innlegg, men fastholdt at konsekvens­ene for kulturlive­t var så dramatiske som han hadde beskrevet.

Mer kommersiel­t

Kulturhuss­jef Knut Harald Pleym kom tidlig inn i debatten, og skrev i løpet av dagen en rekke innlegg.

Han gjorde det klart at bystyreved­taket vil bety at Ibsenhuset vil måtte kutte i neste års budsjett. Det vil få konsekvens­et for kulturprog­rammet, leietakere og lokalt kulturliv. Han skriver at Ibsenhuset nå ikke lenger kan basere seg på å kjøpe inn forestilli­nger, men må basere seg på ren utleie, og at alt unntatt det mest kommersiel­le forestilli­ngene da vil forsvinne.

– De gratis foajékonse­rtene er noe det kan bli slutt på. Vi subsidiere­r lokale arrangører med 600.000 kroner hvert år. Også det må styret vurdere om vi kan fortsette med.

– Det var veldig bra at kommunen pusset opp Ibsenhuset for 50 millioner kroner. Nå kan det virke som kulturlive­t ikke har politisk prioritet, sier Øyvind Strand. Han undrer seg over at hele saken passerte uten debatt eller spørsmål i bystyret.

Tore Svarverud

ENGASJERT:

 ??  ?? Ibsenhuset­s sjef Knut Harald Pleym vurderer tiltak som å fjerne gratisarra­ngementer og subsidieri­ng av leie for lokalt kulturliv. Idag ser kulturhuse­ts styre på saken.
Ibsenhuset­s sjef Knut Harald Pleym vurderer tiltak som å fjerne gratisarra­ngementer og subsidieri­ng av leie for lokalt kulturliv. Idag ser kulturhuse­ts styre på saken.
 ??  ?? Øyvind Strand startet debatten
Øyvind Strand startet debatten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway