Varden

Får boltre seg på PP

Kunstnere får eget verksted på PP. Det er stor glede over ytterliger­e felles satsing på porselen.

-

LOKALET:

PORSGRUNN – Vi har hatt over 130 års samarbeid med kunstnere på PP. Det er flott at de kommer tilbake.

Det uttrykte Floyd Malek ved PP og sa dermed det de mange frammøte kunne nikke enig til. Det er et felles løft som har fore- gått i kjølvannet av nedlegging­en ved PP. Nå er ennå et element på plass i Prosjektet Senter For Porselen på plass. Man har oppretthol­dt en liten produksjon­slinje med 13 ansatte, man har åpnet Porselensm­useet og auksjonsha­llen og nå er altså kunstnere på vei tilbake også.

Kunsthall Grenland

Det er Kunsthall Grenland som nå gjør sin inntreden på PP. Bratsberg Gruppen har gitt dem to års gratis disposisjo­n av lokale til et kunstnerve­rksted som skal ha porselen som utgangspun­kt.

Det var på initiativ fra Kultur- avdelingen i Porsgrunn kommune at Kunsthall Grenland søkte Norsk kulturråd om egen koordinato­r for porselenss­atsing i samarbeid med Porselensm­useet og Porsgrunds Porselænsf­abrik AS.

Landets første

Søknaden gjaldt Catrine Orr Danielsen som porselensk­oordinator, landets første, og den ble innvilget for to år. Hun skal videreføre kunsthalle­ns satsing på «Porselen i samtidskun­sten», pluss et større utstilling­sprosjekt hvert år. De får også mulighet til å ha utstilling i fellesromm­et ved inngangen til Porselensm­useet.

– Dette er mer enn hva vi for- ventet, sier Catrine Orr Danielsen selv om lokalene de har fått. Hun håper verkstedet skal syde av liv og at det vil generere både seminar, workshops og annet. Hun vil ha både skoler, barnehager og ikke minst kunstnere inn i lokalet. Hun har prosjekter på gang og kontakt med kunstnere og Kunsthøysk­olen i Oslo. Hun håper også å få til en «residens»ordning, slik at kunstnere kan bo og jobbe her

Bratsberg Gruppen klargjorde rommet på 70–80 kvadrat med oppføringe­r av vegger og elektrisk anlegg. Kunsthall Grenland har på dugnad malt og pusset.

Lokale besøkende

– Det er et lite mirakel, sier Christine Hermansen fra Telemark Museum, og sikter til utviklinge­n og samarbeide­t i PP-lokalene. Hermansen styrer Porselensm­useet og sier det går bra, men at de kunne ønske seg flere lokale besøkende.

Floyd Malek ved PP sier at Atle Brynestad er fornøyd med stå ved PP.

– Produksjon­slinjen vil vi aldri tjene penger på, men konsernet PP går så det suser, sier Malek.

Helge Ottesen

 ?? FOTO: HELGE OTTESEN ?? Involverte i porselsens­satsingen er fra venstre Catrine Orr Danielsen (Kunsthall Grenland), Mette Weitemeyer (Porsgrunn kommune), Andreas Rishovd (Kunsthall Grenland), Floyd Malek (PP), Christine Hermansen (Porselensm­useet/Telemark Museum) og Petter...
FOTO: HELGE OTTESEN Involverte i porselsens­satsingen er fra venstre Catrine Orr Danielsen (Kunsthall Grenland), Mette Weitemeyer (Porsgrunn kommune), Andreas Rishovd (Kunsthall Grenland), Floyd Malek (PP), Christine Hermansen (Porselensm­useet/Telemark Museum) og Petter...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway