Varden

Helle trer ut av Litteratur­huset

Etter seks år gir gründer Helle Riis seg i Litteratur­huset i Skien.

-

ET HØYDEPUNKT:

SKIEN – Jeg har vært heldig i seks år. Det har vært helt fantastisk. Men det er en tid for alt, sier Helle Riis, daglig leder for Litteratur­huset i Skien, som altså slutter 31. desember.

Mer enn 100 prosent

– De siste årene har jeg hatt halv stilling som daglig leder for Litteratur­huset i Skien og halv stilling som Ibsenformi­dler. For å si det sånn: To halve stillinger er mer enn 100 prosent. Det har vært mye morsom jobbing, man å være arrangør er krevende, både på dagen og på kveldstid. Det ble for mye, forklarer Helle Riis. Som over nyttår går tilbake til Ibsenformi­dling og StøpeSkien i Skien kommune i hundre prosent stilling.

Moro å få det til

– Hva har vært morsomt?

– Å få det til. Fra å gå og snakke i korridoren­e og forklare hva vi ville og til nå hvor folk snakker om det nesten som en selvfølge. Jeg kjenner jeg blir stolt, sier hun. Og legger til:

– Dersom du tenker på arrangemen­t så vil jeg trekke fram da vi som de første i landet klarte å få gettopoete­n Yahya Hassan fra Danmark på besøk.

Yahya Hassan vokste i et område i Århus, som ble betegnet som en innvandrer­getto. Forel-

DELER PÅ OPPGAVEN:

drene var flyktninge­r fra Palestina og Hassan har særlig kritisert deler av sin foreldrege­nerasjonen­s innvandrer­miljø for misbruk av trygdeordn­inger og det han oppfatter som religiøs dobbeltmor­al. Åsne Seierstad var møteleder og Litteratur­huset i Skien måtte forholde seg til både PST, det danske sikkerhets­politi og lokalt politi.

Kunne gjort mer for de unge

– Noe du ikke er fornøyd med?

– Vi fikk til et samarbeid med Litteratur­festivalen Appelsinia for barn og unge, men vi kunne kanskje gjort mer for denne aldersgrup­pen i resten av året, sier Helle. Som ler en god latter da hun hører hva styreforma­nn i Litteratur­huset i Skien, Frode Bakken, skriver i en pressemeld­ing:

«..takker for strålende arbeid, for hennes kreativite­t, pågangs- mot og humør. Helle Riis er alltid velkommen tilbake».

Stian Johansen nytt navn

Tekstforfa­tter og oversetter Merete Franz var gründer sammen med Helle Riis for seks år siden. Franz fortsetter som økonomians­varlig.

Stian Johansen, forfatter og tilknyttet Skien bibliotek, vil fra 1. januar være arrangemen­ts- og informasjo­nsansvarli­g i Litteratur­huset i Skien.

Skien kommune betalte den halve stillingen til Helle Riis, det faller nå bort. Litteratur­huset i Skien har kommet inn under en arrangørti­lskuddsord­ning under kulturetat­en som gir dem 150.000 kroner i 2016. Ordningen gjelder for flere år, men man må søke årlig.

Helge Ottesen

 ?? ARKIVFOTO: PER-ÅGE ERIKSEN ?? Helle Riis på scenen da Litteratur­huset i Skien arrangerte møte med den danske poeten Yahya Hassan i april i fjor. Et høydepunkt, synes hun selv.
ARKIVFOTO: PER-ÅGE ERIKSEN Helle Riis på scenen da Litteratur­huset i Skien arrangerte møte med den danske poeten Yahya Hassan i april i fjor. Et høydepunkt, synes hun selv.
 ?? ARKIVFOTO: HELGE OTTESEN ?? Stian Johansen og Merete Frantz vil jobbe sammen i Litteratur­huset. Daglig leder-stillingen faller bort.
ARKIVFOTO: HELGE OTTESEN Stian Johansen og Merete Frantz vil jobbe sammen i Litteratur­huset. Daglig leder-stillingen faller bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway