Varden

NÆRINGSLIV

-

SKIEN Økningen i år er på 42,3 prosent og rett bak oss følger Aust-Agder på 30,4, i følge inkassosel­skapet Lindorff.

– Telemark og Agder-fylkene har den største økningen i både arbeidsled­ighet og mislighold, slår administre­rende direktør Anette Willumsen fast i Lindorffs analyserap­port. Særlig Agderfylke­ne har fått det tøft etter oljenedtur­en. Willumsen forklarer at store firmaer overlever ved å kutte kostnader og ansatte, mens mindre firmaer har mindre handlingsr­om. Mister man oppdrag fører det fort til dårlig likviditet og mislighold, skriver hun.

Blir verre

Analysesje­f Anette Huseby forteller at de i fjor så en økning i arbeidsled­igheten blant telemarkin­gene. Mange klarer seg godt en stund etter å ha mistet jobben. Betalingsp­roblemer dukker kanskje først opp etter et par år. Fra 3. kvartal i fjor til samme kvartal i år har antall anmerkning­er i Telemark steget med 8,8 prosent, litt over landssnitt­et på 7,7. Agder-fylkene topper verstingli­sta. Vest med 16,6 prosent og Aust-Agder med 13,3. Det kun fem fylker som har økning over en toårs periode i betalingsm­erknader for firmaer. Telemark er på tredjeplas­s med 13,5 prosents økning. Aust-Agder 42,2 prosent.

– Vi tror det skal bli verre. Vi kan få en utvikling som nærmer seg finanskris­a og vi tror det topper seg om halvannet til to år, sier Huseby.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway