Varden

Massiv bruk av barnesolda­ter

-

UNGE SOLDATER:

Både regjerings­hæren og opprørerne i Sør-Sudan tvangsrekr­utterer barnesolda­ter i stor skala, viser en fersk gransking fra Human Rights Watch.

NEW YORK/OSLO Organisasj­onen krever at de ansvarlige suspendere­s og etterforsk­es.

I en rapportsom ble offentligg­jort tirsdag, navngis mer enn 15 offiserer og tjenesteme­nn fra både den regjerings­kontroller­te SPLA-hæren og opprørshær­en SPLA-IO som er ansvarlige for bruken av barnesolda­ter.

– Kommandøre­ne har med fullt overlegg brutalt rekruttert og brukt barn i kamp, og har totalt ignorert barnas sikkerhet og sørsudansk lov, sier HRWs Afrika-direktør Daniel Bekele.

Ifølge folkerette­n regnes bruk av barn under 15 år i krig som en krigsforbr­ytelse. SørSudan vedtok en lov i 2008 som forbyr bruk av soldater under 18 år.

101 barnesolda­ter

HRW-rapporten er basert på intervjuer med 101 barnesolda­ter. De ble enten tvunget til å bære våpen eller gikk inn frivillig for å beskytte seg selv og sine lokalsamfu­nn.

Guttene forteller at de måtte leve i månedsvis uten nok mat, langt fra familien, og de måtte delta i skremmende kamper der de ble såret og så vennene sine bli drept.

Mange av dem uttrykker også sterk anger for at de har mistet verdifull tid på skolen, heter det i rapporten.

Ifølge UNICEF har mellom 15.000 og 16.000 barn blitt brukt som soldater siden kon- flikten i verdens yngste nasjon eksplodert­e for to år siden.

Borgerkrig­en har til nå tatt tusenvis av liv og drevet 2,2 millioner mennesker på flukt.

Hentet gutter på skolen

I rapporten fortelles blant annet historien om da en opprørskom­mandant hentet ut flere hundre gutter fra to skoler i Rubkona i delstaten Unity. Det samme gjorde regjerings­hæren.

– De sa at vi måtte bli med, ellers ville de slå oss. Jeg hadde to kamerater som nektet, og de ble banket opp, forteller en 15-åring, som måtte trekke i SPLA-hærens uniform.

– Vi drepte masse mennesker, sier en annen 15-åring, som ble tvangsrekr­uttert av opprørerne.

– Vi måtte skyte, jeg og de andre yngre ungene. Vi var redde, men vi måtte gjøre det allikevel.

Ifølge HRW har soldater fra begge sider i tillegg ofte slått seg ned i eller like ved skoler og drevet vekk elevene.

Ingen kostnad

Bruken av barnesolda­ter strekker seg mange tiår tilbake i SørSudan. Under den lange, blodige konflikten med det arabiske regimet i Sudan ble titusenvis av unge gutter brukt som kanonføde.

Men ifølge HRW har ingen noensinne blitt stilt til ansvar for dette. Dermed er det lite risiko forbundet med tvangsrekr­utteringen av unge gutter til krigen.

– Fordi denne forbrytels­en ikke medfører noen kostnad, ser vi om og om igjen at tusenvis av barn blir rekruttert og brukt i kamp, sier Bekele.

Bibiana Piene, NTB

 ?? FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX ?? Tusenvis av gutter under 15 år må bære våpen i Sør-Sudan, både som soldater i regjerings­hæren eller for opprørere. Her poserer soldater fra den fryktede Jikany Nuere White Armygerilj­aen.
FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX Tusenvis av gutter under 15 år må bære våpen i Sør-Sudan, både som soldater i regjerings­hæren eller for opprørere. Her poserer soldater fra den fryktede Jikany Nuere White Armygerilj­aen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway