Varden

Svar 2 til Tom E. Rasmussen

-

I Varden 11. desember tilstiler Tom E. Rasmussen meg et nytt innlegg hvor han skriver: « Dette blir med respekt å melde en underlig form for debatt, Bolstad.» Og jeg er helt enig. Han fortsetter: « I stedet for å svare meg på mine spørsmål og utfordring­er gir du meg lange utredninge­r om Anders Langes Parti og om folketrygd­en.» Men i Rasmussens innlegg datert 21. november har han skrevet som overskrift: «Lettvinte løsninger?», og det er det eneste som ligner et spørsmål i hans innlegg. Det klarer jeg ikke svare på, fordi emnet ikke berøres eller utdypes noe annet sted i hans innlegg. For øvrig er innlegget hans kjemisk fritt for spørsmål eller utfordring­er, men stapp fullt av grove påstander han åpenbart mener vi skal ta imot uten å ta til motmæle. «Den som tier, samtykker» heter det, derfor var jeg tvunget til å besvare Rasmussens invitasjon. Min såkalte lange utredning om Anders Langes Parti gikk over 1½ linje, er det så langt? Dersom ikke Rasmussen forsto meningen da jeg skrev at FrP, som et liberalist­isk parti, prinsipiel­t er for fri innvandrin­g, er det beklagelig. På grunn av et lovverk som gir fulle rettighete­r i folketrygd­en for alle som får oppholds- og arbeidstil­latelse i landet kan vi ikke gjennomfør­e dette fordi det er urettferdi­g og ikke bærekrafti­g. Det er vanligvis stor enighet om at Statens pensjonsfo­nd utland er i snaueste laget til å dekke fremtidige krav til pensjoner, når det er snakk om å bruke litt mer «oljepenger». Jeg kan dessverre ikke være klarere på å tydeliggjø­re dette for Rasmussen. Rasmussen skriver at SV sammen med Arbeiderpa­rtiet, Rødt og Kåre Willoch er for en tostatlig løsning i konflikten mellom israelere og palestiner­e. Men hva gjør de i praksis? De tar parti for den ene siden i en konflikt. De stiller seg bak Hamas, Al-Fatah, PLO, Hizbolla og det muslimske brorskap. Mot den andre parten, den eneste demokratis­ke staten i Midt- Østen, Israel. SV, Ap og Rødt stiller seg bak disse organisasj­onene som har som mål å utrydde staten Israel og drepe alle jøder. (Les Hamas Charter). De venstreori­enterte partiene i Norge går inn for å boikotte israelske varer, Jonas Gahr Støre hadde hemmelige møter med det muslimske brorskap i Egypt da han var statsråd i Utenriksde­partemente­t, AUF har invitert, og hatt besøk av representa­nter fra Hamas, Hizbolla, Al-Fatah og PLO på Utøya. Nå er undertegne­de en forholdsvi­s enkel sjel, men å støtte organisasj­oner som har som uttrykt mål å utrydde staten Israel og drepe alle jøder, kan jeg umulig forstå som noe annet enn antisemitt­iske. Tom E. Rasmussen skriver: «Det er allment kjent at rasister og høyrefasci­ster føler slektskap til FrP når det gjelder spørsmål om innvandrin­g og flyktningk­rise. Du kan bruke dine mange kilder til å lese om ekstremist­iske «bygdetulli­nger» som gang på gang har gjort skam på det partiet du tilhører.» Det burde være Rasmussens sak å hente opp disse kildene, slik at han kan bevise sine nokså grove påstander. Han har ikke noe innsyn i våre medlemslis­ter, som er beskyttet slik det norske datatilsyn­et krever om personvern. Han kan like lite vite hvem som stemmer på Fremskritt­spartiet, og FrP kan selvsagt ikke nekte noen å stemme på oss. Rasmussen har tidligere (21. november) gitt uttrykk for at han har kjennskap til at «det brune jævelskape­t» gjemmer seg i FrP, og utgjør en betydelig del av velgergrun­nlaget til Per Sandberg, underforst­ått at Per Sandberg har «brune» (nazistiske holdninger). Det har Rasmussen ingen holdepunkt­er for å hevde, og er så grovt at jeg mener Rasmussen kaster all sin integritet over bord. Jeg mener det ikke er ærlig å sette frem påstander som vanskelig kan verifisere­s, slik han gjør her. Omtrent alle vet at det er Stortinget som er lovgivende myndighet, og som styrer landet, regjeringe­n er den utførende myndighet. Jeg har navngitt de ledende godhetstyr­annene i Norge. Hvorfor kommer spørsmålet om FrP er medspiller?

SV, Ap og Rødt stiller seg bak disse organisasj­onene som har som mål å utrydde staten Israel og drepe alle jøder. (Les Hamas Charter).

Når UDI sender ut tilbake barn, er det fordi familiene er kommet med falske papirer og med løgnaktige opplysning­er om hvem de er. Det er Stortinget som har vedtatt lover og regler, som har slike bestemmels­er. Regjeringe­n kan ikke ensidig endre det. Til slutt: Sentrale politikere i FrP har fulgt partiets program som vil yte flyktninge­r hjelp i sine nærområder hvor de mest hjelpetren­gende er. Det har ikke endret seg med flyktningf­orliket på Stortinget.

Thor Arild Bolstad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway